POKL - Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości - Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości - Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2

Drukuj
Email
Czwartek, 02 Grudzień 2010 10:58
Informujemy, że IZ PO KL opracowała dokument pt. "Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektu w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL" - pobierz plik
Jednocześnie zgodnie z pismem MRR znak DZF-I-82201-125-PM/10 164682/10 informujemy, że w/w Zasady, w tym zalecenia dotyczące zasad rozliczania i monitorowania prawidłowego wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych uczestnikowi projektu obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów zawartych z uczestnikami projektu począwszy od dnia 1 stycznia 2011 - treść pisma - pobierz plik
  Testosterone Enanthate Boldenone CycleThe deal is that Indiana Payday Loans online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis Online is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad