POKL - Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości - Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości - Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2

Drukuj
Email
Czwartek, 02 Grudzień 2010 10:58
Informujemy, że IZ PO KL opracowała dokument pt. "Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektu w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL" - pobierz plik
Jednocześnie zgodnie z pismem MRR znak DZF-I-82201-125-PM/10 164682/10 informujemy, że w/w Zasady, w tym zalecenia dotyczące zasad rozliczania i monitorowania prawidłowego wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych uczestnikowi projektu obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów zawartych z uczestnikami projektu począwszy od dnia 1 stycznia 2011 - treść pisma - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad