POKL - Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości - Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości - Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2

Drukuj
Email
Czwartek, 02 Grudzień 2010 10:58
Informujemy, że IZ PO KL opracowała dokument pt. "Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektu w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL" - pobierz plik
Jednocześnie zgodnie z pismem MRR znak DZF-I-82201-125-PM/10 164682/10 informujemy, że w/w Zasady, w tym zalecenia dotyczące zasad rozliczania i monitorowania prawidłowego wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych uczestnikowi projektu obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów zawartych z uczestnikami projektu począwszy od dnia 1 stycznia 2011 - treść pisma - pobierz plik
  personal loans. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Cheap Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad