POKL - Zasady systemu sprawozdawczości POKL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zasady systemu sprawozdawczości POKL

Drukuj
Email
Piątek, 18 Lipiec 2008 08:48
Informujemy, że 18 lipca 2008 r. zaakceptowana została nowa wersja Zasad systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki.

Nowelizacja Zasad podyktowana była przede wszystkim zmianą Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości, których zmieniona wersja została opublikowana w czerwcu 2008 r.

W nowej wersji Zasad uwzględnione zostały uwagi zgłoszone do dokumentu podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych. Najważniejsze zmiany to:

    * dostosowanie zapisów dokumentu do obowiązujących Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości,

    * uproszczenie formularzy sprawozdawczych, w tym zmniejszenie liczby załączników finansowych do sprawozdań,

    * doprecyzowanie i uzupełnienie treści Instrukcji do sprawozdań z realizacji Działania i Priorytetu, oraz do załącznika nr 2 wniosku beneficjenta o płatność i Informacji miesięcznej Programu Kapitał Ludzki.


Przejdź do strony z dokumentem 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad