POKL - Zasady systemu sprawozdawczości POKL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zasady systemu sprawozdawczości POKL

Drukuj
Email
Piątek, 18 Lipiec 2008 08:48
Informujemy, że 18 lipca 2008 r. zaakceptowana została nowa wersja Zasad systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki.

Nowelizacja Zasad podyktowana była przede wszystkim zmianą Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości, których zmieniona wersja została opublikowana w czerwcu 2008 r.

W nowej wersji Zasad uwzględnione zostały uwagi zgłoszone do dokumentu podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych. Najważniejsze zmiany to:

    * dostosowanie zapisów dokumentu do obowiązujących Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości,

    * uproszczenie formularzy sprawozdawczych, w tym zmniejszenie liczby załączników finansowych do sprawozdań,

    * doprecyzowanie i uzupełnienie treści Instrukcji do sprawozdań z realizacji Działania i Priorytetu, oraz do załącznika nr 2 wniosku beneficjenta o płatność i Informacji miesięcznej Programu Kapitał Ludzki.


Przejdź do strony z dokumentem 
  Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Loans Online. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra Sale. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad