POKL - Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz Zasad finansowania PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz Zasad finansowania PO KL

Drukuj
Email
Poniedziałek, 29 Wrzesień 2008 12:58
19 września 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Jednocześnie 15 września 2008 r. podsekretarz stanu w MRR Jarosław Pawłowski zatwierdził zmienione Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki. Zmienione Wytyczne i Zasady obowiązują od 1 października 2008 r.
Zaktualizowana wersja Wytycznych wprowadza następujące zmiany:

   1. Definicji wyposażenia

   2. Ogólnych zasad kwalifikowania wydatków

   3. Wydatków niekwalifikowalnych

   4. Kosztów pośrednich

   5. Wynagrodzeń personelu

   6. Cross-financingu

Bezpośrednio do podstrony zawierającej zaktualizowaną wersję Wytycznych możesz przejść tutaj

 

Natomiast zaktualizowana wersja Zasad wprowadza zmiany w zakresie:

   1. Zabezpieczenia dotacji rozwojowej

   2. Wkładu własnego

   3. Kosztów pośrednich

   4. Cross-financingu

   5. Przychodu i trwałości projektu

   6. Zasad sporządzania wniosku beneficjenta o płatność, w tym wzoru wniosku o płatność

   7. Weryfikacji i zatwierdzania wniosku beneficjenta o płatność

   8. Instrukcji wypełniania wniosku o płatność

   9. Certyfikowania wydatków przed Komisją Europejską

  10. Wzoru umowy o dofinansowanie projektu

Bezpośrednio do podstrony zawierającej zaktualizowaną wersję Zasad możesz przejść tutaj
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad