POKL - Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz Zasad finansowania PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz Zasad finansowania PO KL

Drukuj
Email
Poniedziałek, 29 Wrzesień 2008 12:58
19 września 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Jednocześnie 15 września 2008 r. podsekretarz stanu w MRR Jarosław Pawłowski zatwierdził zmienione Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki. Zmienione Wytyczne i Zasady obowiązują od 1 października 2008 r.
Zaktualizowana wersja Wytycznych wprowadza następujące zmiany:

   1. Definicji wyposażenia

   2. Ogólnych zasad kwalifikowania wydatków

   3. Wydatków niekwalifikowalnych

   4. Kosztów pośrednich

   5. Wynagrodzeń personelu

   6. Cross-financingu

Bezpośrednio do podstrony zawierającej zaktualizowaną wersję Wytycznych możesz przejść tutaj

 

Natomiast zaktualizowana wersja Zasad wprowadza zmiany w zakresie:

   1. Zabezpieczenia dotacji rozwojowej

   2. Wkładu własnego

   3. Kosztów pośrednich

   4. Cross-financingu

   5. Przychodu i trwałości projektu

   6. Zasad sporządzania wniosku beneficjenta o płatność, w tym wzoru wniosku o płatność

   7. Weryfikacji i zatwierdzania wniosku beneficjenta o płatność

   8. Instrukcji wypełniania wniosku o płatność

   9. Certyfikowania wydatków przed Komisją Europejską

  10. Wzoru umowy o dofinansowanie projektu

Bezpośrednio do podstrony zawierającej zaktualizowaną wersję Zasad możesz przejść tutaj
  Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Loans Online. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad