POKL - Zmiany w dokumentacjach konkursowych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany w dokumentacjach konkursowych

Drukuj
Email
Czwartek, 02 Październik 2008 13:33
Informujemy, że z dniem 6 października 2008 roku zmianie ulegnie treść Dokumentacji konkursowych dla aktualnie trwających konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytet VI

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (konkurs nr I/6.1.2/08).

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich (konkurs nr II/6.3/08).

Priorytet VII

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (konkurs nr II/7.3/08).

Priorytet VIII

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (konkurs nr I/8.2.1/08, konkurs nr II/8.2.1/08).

Priorytet IX

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (konkurs nr II/9.2/08).

Zmiany w Dokumentacjach konkursowych są wynikiem opublikowania przez Instytucję Zarządzającą nowych Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto, w związku z zatwierdzeniem 19 września 2008 r. aktualizacji Wytycznych (…), które wejdą w życie 1 października 2008 r., zmieniona zostanie również wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Zgodnie z powyższym Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie kontynuować realizację już ogłoszonych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu, czyli w oparciu o Zasady (…) z dnia 25 lutego 2008 roku oraz Wytyczne (…) z dnia 20 lutego 2008. Natomiast wnioski złożone po 6 października 2008 roku będą oceniane w oparciu o zapisy nowych Zasad (…) z dnia 15 września 2008 roku oraz Wytycznych (…) z dnia 19 września 2008 roku.

Szczegółowa lista zmian zmodyfikowanych warunków konkursowych dla trwających obecnie konkursów dostępna jest w zakładkach dotyczących każdego z Priorytetów (Aktualne konkursy).
  Getting California Loans Online should be thought of many times. Female Cialis is prescribed to improve the quality of sexual life, to enhance the sensual reaction. It is also prescribedin case of frigidity and anorgasmia, decreased libido and hormonal changes that cause sexual dysfunction.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad