POKL - Zmiany w dokumentacjach konkursowych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany w dokumentacjach konkursowych

Drukuj
Email
Czwartek, 02 Październik 2008 13:33
Informujemy, że z dniem 6 października 2008 roku zmianie ulegnie treść Dokumentacji konkursowych dla aktualnie trwających konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytet VI

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (konkurs nr I/6.1.2/08).

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich (konkurs nr II/6.3/08).

Priorytet VII

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (konkurs nr II/7.3/08).

Priorytet VIII

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (konkurs nr I/8.2.1/08, konkurs nr II/8.2.1/08).

Priorytet IX

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (konkurs nr II/9.2/08).

Zmiany w Dokumentacjach konkursowych są wynikiem opublikowania przez Instytucję Zarządzającą nowych Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto, w związku z zatwierdzeniem 19 września 2008 r. aktualizacji Wytycznych (…), które wejdą w życie 1 października 2008 r., zmieniona zostanie również wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Zgodnie z powyższym Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie kontynuować realizację już ogłoszonych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu, czyli w oparciu o Zasady (…) z dnia 25 lutego 2008 roku oraz Wytyczne (…) z dnia 20 lutego 2008. Natomiast wnioski złożone po 6 października 2008 roku będą oceniane w oparciu o zapisy nowych Zasad (…) z dnia 15 września 2008 roku oraz Wytycznych (…) z dnia 19 września 2008 roku.

Szczegółowa lista zmian zmodyfikowanych warunków konkursowych dla trwających obecnie konkursów dostępna jest w zakładkach dotyczących każdego z Priorytetów (Aktualne konkursy).
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad