POKL - Generator Wniosków Płatniczych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Generator Wniosków Płatniczych

Drukuj
Email
Piątek, 31 Październik 2008 08:37
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca dla Programu Kapitał Ludzki z dniem 31 października 2008 r. udostępniła Generator Wniosków Płatniczych (GWP). Aplikacja instalowana jest lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Generator Wniosków Płatniczych to narzędzie służące do przygotowywania wniosków o płatność przez beneficjentów przy rozliczaniu projektów realizowanych w ramach PO KL. GWP stanowi ogniwo łączące pomiędzy beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą. Umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o płatność, jak również jest wsparciem dla beneficjentów w prawidłowym przygotowaniu i późniejszej walidacji poprawności wniosku o płatność.

Generator Wniosków Płatniczych dostępny jest TUTAJ oraz na płytach CD w Punkcie Informacyjnym w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54, I piętro, pok. 100 
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. What makes Viagra Strips better than other forms of this medicine is its easiness of usage.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad