POKL - Generator Wniosków Płatniczych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Generator Wniosków Płatniczych

Drukuj
Email
Piątek, 31 Październik 2008 08:37
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca dla Programu Kapitał Ludzki z dniem 31 października 2008 r. udostępniła Generator Wniosków Płatniczych (GWP). Aplikacja instalowana jest lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Generator Wniosków Płatniczych to narzędzie służące do przygotowywania wniosków o płatność przez beneficjentów przy rozliczaniu projektów realizowanych w ramach PO KL. GWP stanowi ogniwo łączące pomiędzy beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą. Umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o płatność, jak również jest wsparciem dla beneficjentów w prawidłowym przygotowaniu i późniejszej walidacji poprawności wniosku o płatność.

Generator Wniosków Płatniczych dostępny jest TUTAJ oraz na płytach CD w Punkcie Informacyjnym w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54, I piętro, pok. 100 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad