POKL - Generator Wniosków Płatniczych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Generator Wniosków Płatniczych

Drukuj
Email
Piątek, 31 Październik 2008 08:37
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca dla Programu Kapitał Ludzki z dniem 31 października 2008 r. udostępniła Generator Wniosków Płatniczych (GWP). Aplikacja instalowana jest lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Generator Wniosków Płatniczych to narzędzie służące do przygotowywania wniosków o płatność przez beneficjentów przy rozliczaniu projektów realizowanych w ramach PO KL. GWP stanowi ogniwo łączące pomiędzy beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą. Umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o płatność, jak również jest wsparciem dla beneficjentów w prawidłowym przygotowaniu i późniejszej walidacji poprawności wniosku o płatność.

Generator Wniosków Płatniczych dostępny jest TUTAJ oraz na płytach CD w Punkcie Informacyjnym w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54, I piętro, pok. 100 
  Pure Testosterone For SaleIn particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Cheap Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad