POKL - Zaproszenie do składania ofert

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Drukuj
Email
Piątek, 14 Listopad 2008 11:58
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych dotyczących diagnozy sytuacji na rynku pracy osób defaworyzowanych (długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, opuszczających zakłady karne, nie posiadających kwalifikacji zawodowych, kobiet samotnie wychowujących dzieci, osób powyżej 50 roku życia etc.), w ramach projektu systemowego „Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. „trudnego klienta” instytucji rynku pracy na terenie Dolnego Śląska”
   
Czytaj więcej... 
  unsecured loans . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra No RX influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad