POKL - Przekazywanie harmonogramów szkoleń przez powiatowe urzędy pracy.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Przekazywanie harmonogramów szkoleń przez powiatowe urzędy pracy.

Drukuj
Email
Środa, 01 Kwiecień 2009 14:52
W związku z pytaniami dotyczącymi przesyłania do instytucji wdrażającej harmonogramów realizowanych form wsparcia wyjaśniamy, że obowiązek, o którym mowa w piśmie z dnia 06.03.2009 roku o sygnaturze EK-0930/BaK/325/09 lub EK-0930/BaK/326/09 dotyczy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach komponentu regionalnego PO KL w trybie konkursowym. Obowiązek co miesięcznego przesyłania ww. harmonogramów wszystkich realizowanych form wsparcia nie dotyczy projektów systemowych.           
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zobowiązuje powiatowe urzędy pracy jedynie do przekazywania harmonogramów szkoleń zgodnie z ww. pismem do 20-go dnia każdego miesiąca w wersji papierowej do Wydziału Kontroli Projektów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu – filia Wrocław oraz w wersji elektronicznej na adres magdalena.wolfram@dwup.pl . Ponadto prosimy o niezwłocznie powiadomienie instytucji wdrażającej o wszelkich zmianach w harmonogramie szkoleń. 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad