POKL - Wyjaśnienia dotyczące Dokumentacji Konkursowej I/6.1.2/A/09

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyjaśnienia dotyczące Dokumentacji Konkursowej I/6.1.2/A/09

Drukuj
Email
Piątek, 22 Maj 2009 11:14
W związku z wątpliwościami jakie pojawiły się w związku z interpretacją zapisów w Dokumentacji Konkursowej I/6.1.2/A/09 zgłoszonymi przez Projektodawców w czasie spotkania informacyjnego instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) wyjaśnia, iż zapis:
„W projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których wartość przekracza 5 mln PLN beneficjent ma obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego”, dotyczy pojedynczego projektu, przekraczającego tę wartość, a nie wszystkich projektów realizowanych przez beneficjenta w ramach PO KL.
  Testosterone Enanthate 300mgThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad