POKL - Wyjaśnienia dotyczące Dokumentacji Konkursowej I/6.1.2/A/09

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyjaśnienia dotyczące Dokumentacji Konkursowej I/6.1.2/A/09

Drukuj
Email
Piątek, 22 Maj 2009 11:14
W związku z wątpliwościami jakie pojawiły się w związku z interpretacją zapisów w Dokumentacji Konkursowej I/6.1.2/A/09 zgłoszonymi przez Projektodawców w czasie spotkania informacyjnego instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) wyjaśnia, iż zapis:
„W projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których wartość przekracza 5 mln PLN beneficjent ma obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego”, dotyczy pojedynczego projektu, przekraczającego tę wartość, a nie wszystkich projektów realizowanych przez beneficjenta w ramach PO KL.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad