POKL - Wyjaśnienia dotyczące Dokumentacji Konkursowej I/6.1.2/A/09

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyjaśnienia dotyczące Dokumentacji Konkursowej I/6.1.2/A/09

Drukuj
Email
Piątek, 22 Maj 2009 11:14
W związku z wątpliwościami jakie pojawiły się w związku z interpretacją zapisów w Dokumentacji Konkursowej I/6.1.2/A/09 zgłoszonymi przez Projektodawców w czasie spotkania informacyjnego instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) wyjaśnia, iż zapis:
„W projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których wartość przekracza 5 mln PLN beneficjent ma obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego”, dotyczy pojedynczego projektu, przekraczającego tę wartość, a nie wszystkich projektów realizowanych przez beneficjenta w ramach PO KL.
  Oxymetholone 50mg. In rare cases, the smarting in eyes, the tumefaction of eyelids, nausea and headaches can happen. In case of long term Levitra Soft online administration the side effects become less perceptible or disappear at all.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad