POKL - Zawieszenie konkursu nr I/6.3/A/09

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zawieszenie konkursu nr I/6.3/A/09

Drukuj
Email
Czwartek, 09 Lipiec 2009 10:32
Dolnośąski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że w dniu 7 lipca 2009 roku podjął decyzję o zawieszeniu z dniem 17 lipca 2009r. konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 ogłoszonego 10 czerwca 2009 r. na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Uzasadnienie:

W wyniku bieżącego monitorowania przebiegu konkursów oraz zgodnie z Dokumentacją konkursową (pkt. 4.1.4) instytucja organizuj±ca konkurs (IOK) podjęła decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 z dniem 17 lipca 2009 r. Przyczyną zawieszenia konkursu jest stwierdzenie przez IOK, że łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w I rundzie konkursowej przekracza 100% dostępnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w przedmiotowym konkursie. Zawieszenie konkursu z dniem 17 lipca 2009 r. oznacza, że nabór wniosków prowadzony będzie przez IOK do dnia 16 lipca 2009 r. do godziny 14.30.
Jednocześnie informujemy, że nabór może zostać wznowiony w przypadku, gdy wartość podpisanych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych do dnia 16 lipca 2009 r. włącznie nie wyczerpie dostępnej alokacji dla przedmiotowego konkursu. Informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed dniem wznowienia naboru.

Ponadto informujemy, iż wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 16 lipca 2009 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50 ? 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 071 782 92 00, wew. 110, 202 i 337
oraz 0 800 700 337 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad