POKL - Zawieszenie konkursu nr III/6.1.1/B/09

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zawieszenie konkursu nr III/6.1.1/B/09

Drukuj
Email
Poniedziałek, 27 Lipiec 2009 10:41
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że w dniu 23 lipca 2009 roku podjął decyzję o zawieszeniu z dniem 4 sierpnia 2009r. konkursu otwartego nr III/6.1.1/B/09 ogłoszonego 10 czerwca 2009 r. na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uzasadnienie:
W wyniku bieżącego monitorowania przebiegu konkursów oraz zgodnie z Dokumentacją konkursową (pkt. 4.1.4) instytucja organizująca konkurs (IOK) podjęła decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr III/6.1.1/B/09 z dniem 4 sierpnia 2009 r. Przyczyną zawieszenia konkursu jest stwierdzenie przez IOK, że łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w ramach konkursu przekracza 100% dostępnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w przedmiotowym konkursie. Zawieszenie konkursu z dniem 4 sierpnia 2009 r. oznacza, że nabór wniosków prowadzony będzie przez IOK do dnia 3 sierpnia 2009 r. do godziny 14.30.

Jednocześnie informujemy, że nabór może zostać wznowiony w przypadku, gdy wartość podpisanych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych do dnia 3 sierpnia 2009 r. włącznie nie wyczerpie dostępnej alokacji dla przedmiotowego konkursu. Informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed dniem wznowienia naboru. Ponadto informujemy, iż wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 3 sierpnia r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 071 782 92 00, wew. 110, 202 i 337
oraz 0 800 700 337 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Buy Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad