POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/09 - Runda I

Drukuj
Email
Wtorek, 28 Lipiec 2009 09:13
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr  I/8.1.3/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3084/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1, Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania. Dostępna alokacja Konkursu otwartego nr  I/8.1.3/A/09 Runda I wynosi 725 800,00 PLN.
  The best way to go for you to know the credible Michigan Payday Loans providers. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad