POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/09 - Runda I

Drukuj
Email
Wtorek, 28 Lipiec 2009 09:13
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr  I/8.1.3/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3084/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1, Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania. Dostępna alokacja Konkursu otwartego nr  I/8.1.3/A/09 Runda I wynosi 725 800,00 PLN.
 
The system of instant Payday Loans Virginia allows any adult U.S. citizen.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad