POKL - Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców – Poddziałanie 8.1.2

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców – Poddziałanie 8.1.2

Drukuj
Email
Środa, 30 Wrzesień 2009 10:05
W związku z planowanym na druga połowę października br. wznowieniem konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu – instytucja wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia planuje przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla osób zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach w/w konkursu. Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu w dniu 14 października 2009 r.

W związku z powyższym  prosimy osoby zainteresowane  uczestnictwem w w/w spotkaniu o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października br. na adres promocja@dwup.pl. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 08 października br. na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”.

Formularz zgłoszeniowy –  pobierz

O szczegółach dotyczących spotkania informacyjnego zostaną Państwo powiadomieni w najbliższym czasie.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonego konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres promocja@dwup.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 października br.

Formularz na pytania -  pobierz
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad