POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.3/A/09 - runda I, procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.3/A/09 - runda I, procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Piątek, 11 Grudzień 2009 10:06
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 3709/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały  rekomendowane do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad