POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.3/A/09 - runda I, procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.3/A/09 - runda I, procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Piątek, 11 Grudzień 2009 10:06
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 3709/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały  rekomendowane do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
  Anadrol EffectsThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra Sale. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad