POKL - POKL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start
All articles

Poniedziałek 21 Grudzień 2015

Pismo Ministerstwa Rozwoju Drukuj Email
Poniedziałek, 21 Grudzień 2015 09:07
Pismo Ministerstwa Rozwoju w sprawie upubliczniania zapytań ofertowych w bazie konkurencyjności - pobierz plik Read more


Piątek 11 Grudzień 2015

Zasadach finansowania PO KL - aktualizacja Drukuj Email
Piątek, 11 Grudzień 2015 13:20
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dokonała zmiany w Zasadach finansowania PO KL - pobierz plik

Pismo uwzględniająca zamieszczone zmiany - pobierz plik  Read more


Poniedziałek 16 Listopad 2015

Nowelizacja rozporządzenia ws. udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL - wydłużenie okresu udzielania pomocy de minimis dla instrumentów finansowych Drukuj Email
Poniedziałek, 16 Listopad 2015 10:46
10 listopada br. podpisana została nowelizacja rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która dotyczy wydłużenia okresu udzielania pomocy de minimis ze środków inżynierii finansowej do 31 marca 2017 r. (pomoc w formie preferencyjnych pożyczek dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla pomoc dla podmiotów ekonomii społecznej).

Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem - pobierz plik Read more


Środa 07 Październik 2015

Lista przedsiębiorstw, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia, doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL Drukuj Email
Środa, 07 Październik 2015 09:11
Zestawienie podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL (stan na 30.09.2015r.) - pobierz plik Read more


Poniedziałek 21 Wrzesień 2015

Nowelizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Drukuj Email
Poniedziałek, 21 Wrzesień 2015 13:10
Informujemy, że została dokonana nowelizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 obowiązującą od 8 września 2015 r.
Wprowadzone w dokumencie zmiany stanowią konsekwencję przyjętej przez Komisję Europejską (KE) Decyzji nr C(2015) 5530 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w PO KL. W związku z ww. decyzją zmianie uległy tabele finansowe (w tym załącznik nr I Podział alokacji ogółem na województwa (…) oraz załącznik IIa Podział krajowego wkładu publicznego na poszczególne źródła finansowania). Read more


Wtorek 15 Wrzesień 2015

Informacja dla beneficjentów dot. zwalczania nadużyć finansowych i korupcji Drukuj Email
Wtorek, 15 Wrzesień 2015 09:53
Zgodnie z procedurą rozpowszechniania wiedzy wśród beneficjentów w zakresie występowania i zwalczania oszustw finansowych i/lub korupcji poniżej publikujemy linki do dokumentów (stron www) dotyczących nadużyć finansowych tj.:

www.antykorupcja.gov.pl
www.cba.gov.pl
www.abw.gov.pl
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.htm
Strona Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Read more


Wtorek 04 Sierpień 2015

Rozporządzenie Ministra Finansów Drukuj Email
Wtorek, 04 Sierpień 2015 12:28
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich - pobierz dokument Read more


Środa 08 Lipiec 2015

Odstępstwo od Planu działania na rok 2014-2015 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VIII – Działanie 8.1/Poddziałanie 8.1.2 Drukuj Email
Środa, 08 Lipiec 2015 07:31
Szanowni Państwo,

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje o dokonaniu odstępstwa od założeń Planu działania na rok 2014-2015 dla Priorytetu VIII w ramach Działania 8.1, Poddziałania 8.1.2 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” (nr POKL.08.01.02-02-001/14) w zakresie zmiany okresu realizacji projektu wskazanego w fiszce Planu Działania.
Fiszka projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” została zawarta po raz pierwszy w Planie działania na rok 2014 - 2015 dla Priorytetu VIII.
W tabeli zawierającej okres realizacji projektu wskazano termin od 02.2014 do 09.2015. W wyniku dokonanego odstępstwa od Planu Działania obecny okres realizacji projektu to 02.2014 - 11.2015. Niniejsza zmiana nie powoduje zmiany wartości projektu. Read more


Czwartek 02 Lipiec 2015

Zestawienie projektów, dla których zwiększono wartość umów o dodatkowe środki w ramach PO KL Drukuj Email
Czwartek, 02 Lipiec 2015 11:37
W związku ze zgodą IZ na zwiększenie limitu kontraktowania środków na realizację projektów w ramach PO KL Instytucja Wdrażająca (IP2) przedstawia Zbiorcze zestawienie podpisanych aneksów zwiększających kwoty realizowanych projektów w ramach PO KL.
Przyznane dodatkowo dofinansowanie zostało rozdysponowane do wysokości limitu środków określonych przez IZ i dotyczy wyłącznie projektów już realizowanych. Kwoty zwiększeń wartości przyznanego dofinansowania na poszczególne projekty, zgodnie z obowiązującymi zapisami Zasad Finansowania PO KL, nie przekraczają 20% ich wartości. Dodatkowy podział środków dotyczy Beneficjentów spełniających m.in. kryteria dostępu oraz ma wpływ na wzrost osiąganych wskaźników.  Read more


Czwartek 18 Czerwiec 2015

47 000 Małych Wielkich Rzeczy Drukuj Email
Czwartek, 18 Czerwiec 2015 08:44
Zapraszamy do zapoznania się z kampanią "47 000 Małych wielkich Rzeczy" poprzez odwiedziny strony www kampanii http://malewielkierzeczy.efs.gov.pl/.
Głównym celem kampanii było przedstawienie efektów realizacji PO KL zarówno w skali społecznej jak i ich wpływu na poszczególnych beneficjentów i uczestników projektów. Prezentacja efektów z poprzedniej perspektywy finansowej 2007 – 2013 stanowiła również formę wprowadzenia i zachęty do skorzystania z oferty wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie finansowania 2014 – 2020 za pośrednictwem realizowanego na poziomie centralnym programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz na poziomie regionalnym w ramach poszczególnych programów regionalnych.
Read more


Wtorek 16 Czerwiec 2015

Aktualizacja zakładki Załóż własną firmę Drukuj Email
Wtorek, 16 Czerwiec 2015 13:34
Informujemy, że dokonaliśmy aktualizacji zapisów dotyczących ubiegania się o dofinansowanie działalności gospodarczej zamieszczonych na naszej stronie internetowej w zakładce Załóż własną firmę.   Read more

Konkurs „Europa to My” Drukuj Email
Wtorek, 16 Czerwiec 2015 13:23
Chcesz wygrać europejską podróż marzeń, fantastyczny koncert  i promocję telewizyjną dla Twojej miejscowości?
Weź udział w konkursie „Europa to My” i pokaż, jak zmienia się Twoja okolica! 
Czytaj więcej ...
Read more


Czwartek 11 Czerwiec 2015

Filmy promujące dobre praktyki POKL Drukuj Email
Czwartek, 11 Czerwiec 2015 13:45
Zapraszamy do obejrzenia poniższych filmów promujących dobre praktyki POKL zamieszczonych na naszym kanale Youtube:

Innowacje społeczne w projektach PO KL 2007 - 2013

Kapitał Ludzki inwestycja w przyszłość

Wsparcie osób niepełnosprawnych w projektach PO KL 2007 - 2013
Read more


Środa 20 Maj 2015

Zmieniony Plan działania dla Priorytetu VIII Drukuj Email
Środa, 20 Maj 2015 12:58
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr  501/V/15 z dnia 6 maja 2015 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na lata 2014-15 dla Priorytetu VIII  w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.
Read more


Piątek 15 Maj 2015

Piknik Promujący Fundusze Europejskie Drukuj Email
Piątek, 15 Maj 2015 12:12
Relacja z Pikniku Promującego Fundusze Europejskie czytaj więcej...
Read more


Piątek 08 Maj 2015

Zapraszamy na Wielki Piknik Europejski! Drukuj Email
Piątek, 08 Maj 2015 09:30
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski serdecznie zaprasza na Piknik promujący Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, który odbędzie się w sobotę 9 maja 2015r. na Pergoli przy Hali Stulecia we Wrocławiu - wiecej ...

W trakcie wydarzenia będzie funkcjonował m.in. Mobilny Punkt Informacyjny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Ponadto, w trakcie imprezy około godziny 15.30 na scenie głównej uhonorujemy laureatów ogłoszonych przez DWUP konkursów: fotograficznego (więcej...) oraz literackiego (więcej...).   
Read more


Czwartek 30 Kwiecień 2015

Rozstrzygnięcie Konkursu na krótką opowieść pt. „Jak EFS zmienił moje życie – III edycja” Drukuj Email
Czwartek, 30 Kwiecień 2015 12:17
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 24.04.2015r. rozstrzygnął Konkurs na krótką opowieść pt. „Jak EFS zmienił moje życie – III edycja”
Read more

Rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego „Praca z Unią Europejską w tle” Drukuj Email
Czwartek, 30 Kwiecień 2015 12:00
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 24.04.2015r. rozstrzygnął Konkurs fotograficzny „Praca z Unią Europejską w tle”.
Read more


Środa 29 Kwiecień 2015

III edycja konkursu na Innowacje Społeczne Drukuj Email
Środa, 29 Kwiecień 2015 13:50
23 marca w Gdańsku Komisja Europejska zainaugurowała trzecią edycję Konkursu na Innowacje Społeczne. Celem konkursu jest poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju dla Europy.
Read more


Środa 08 Kwiecień 2015

Lista przedsiębiorstw, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia, doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL Drukuj Email
Środa, 08 Kwiecień 2015 13:59
Zestawienie podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL (stan na 31.03.2015r.) - pobierz plik Read more

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 9.6. PO KL - Wrocław,17 kwietnia 2015 r. Drukuj Email
Środa, 08 Kwiecień 2015 08:30
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 9.6. Programu Kapitał Ludzki.

Na spotkaniu omawiane będą kwestie dotyczące realizacji i rozliczania projektów, wniosków o płatność i kwalifikowalności wydatków oraz zagadnienia związane z zamykaniem projektów konkursowych.
Z uwagi na omawianą tematykę na spotkanie zapraszamy w szczególności przedstawicieli instytucji, którzy na co dzień są zaangażowani w rozliczanie realizowanych projektów (sporządzających wnioski o płatność).

Data i miejsce spotkania: 17.04.2015r.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54, sala 306 (III piętro)
Godziny spotkania: 10:00 - 14:00.
Read more


Środa 01 Kwiecień 2015

III EDYCJA KONKURSU „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013” Drukuj Email
Środa, 01 Kwiecień 2015 13:11
Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III edycji konkursu „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013”  przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Więcej... Read more


Piątek 20 Marzec 2015

Konkurs na krótką opowieść pt. „Jak EFS zmienił moje życie – III edycja” Drukuj Email
Piątek, 20 Marzec 2015 12:08
Zapraszamy uczestników projektów, członków rodzin uczestników projektów oraz osoby zaangażowane w realizację  projektów wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, do udziału w Konkursie  na krótką opowieść pt. „EFS zmienił moje życie – III edycja” (maksymalnie 2 strony A4, czcionka rozmiar 12 tekstu w postaci wywiadu/opisu/opowieści – przygotowanego zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu). Ponadto do nadesłanego materiału uczestnik zobowiązany  jest dołączyć zdjęcie (np. autora, obiektów, grupy osób, wydarzenia) powiązane z częścią opisową pracy konkursowej.
Read more

Konkurs fotograficzny „Praca z Unią Europejską w tle” dla mieszkańców Dolnego Śląska Drukuj Email
Piątek, 20 Marzec 2015 11:48
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza Konkurs fotograficzny „Praca z Unią Europejską w tle” skierowany do mieszkańców województwa dolnośląskiego. Celem Konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Read more


Środa 18 Marzec 2015

Nowelizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki Drukuj Email
Środa, 18 Marzec 2015 09:33
Od 1 marca 2015 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP).
Read more


Środa 11 Marzec 2015

Spotkania informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 9.6. PO KL - Wrocław, 27 marca oraz 17 kwietnia 2015 r. Drukuj Email
Środa, 11 Marzec 2015 13:53
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje dwa bliźniacze spotkania informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 9.6. Programu Kapitał Ludzki.

Na spotkaniach omawiane będą kwestie dotyczące realizacji i rozliczania projektów, wniosków o płatność i kwalifikowalności wydatków oraz zagadnienia związane z zamykaniem projektów konkursowych.
Z uwagi na omawianą tematykę na spotkanie zapraszamy w szczególności przedstawicieli instytucji, którzy na co dzień są zaangażowani w rozliczanie realizowanych projektów (sporządzających wnioski o płatność).

Data i miejsce spotkań: 27.03.2015r. oraz 17.04.2015r.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54, sala 306 (III piętro)
Godziny spotkań: 10:00 - 14:00.
Read more


Wtorek 10 Marzec 2015

Dni Otwarte Funduszy Europejskich Drukuj Email
Wtorek, 10 Marzec 2015 09:10
Szanowni Państwo,

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego do udziału w Dniach otwartych  Funduszy Europejskich.

Wszyscy beneficjenci zainteresowani udziałem w akcji,  powinni zgłosić się do 3 kwietnia 2015 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.dniotwarte.eu

Więcej informacji na temat Dni Otwartych znajdą Państwo tutaj

Read more


Piątek 27 Luty 2015

Serwis informacyjny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, poświęcony wdrażaniu w regionie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Drukuj Email
Piątek, 27 Luty 2015 10:29
Pragniemy poinformować, że uruchomiliśmy serwis informacyjny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy prowadzony na www.power.dwup.pl, poświęcony wdrażaniu w regionie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie:
- Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe,
- Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe,
realizowanych w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy.

W naszym serwisie skoncentrujemy się głównie na publikacji informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji oraz poznania wymogów i specyfiki projektów wyłanianych do dofinansowania w regionie.

Jednocześnie przypominamy, że główny serwis informacyjny dotyczący PO WER jest prowadzony na www.power.gov.pl. Znajdują się tam wszelkie niezbędne informacje zarówno dla potencjalnych beneficjentów jak i realizatorów projektów oraz obecnych i przyszłych odbiorców wsparcia oferowanego w ramach całego PO WER 2014-2020. Read more


Czwartek 26 Luty 2015

Ankieta dla kandydatów na ekspertów w perspektywie finansowej 2014-2020. Drukuj Email
Czwartek, 26 Luty 2015 11:36
Informujemy, że DWUP wkrótce rozpocznie nabór kandydatów na ekspertów do oceny/opiniowania wniosków o dofinansowanie projektów w perspektywie finansowej 2014-2020. Wszystkich zainteresowanych do aplikowania po ogłoszeniu naboru na kandydatów na ekspertów  prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.
Ankieta jest anonimowa. Jej wyniki będą wykorzystane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy podczas organizacji procesu wyboru projektów, w szczególności prac Komisji Oceny Projektów, w perspektywie finansowej 2014-2020. Ankieta jest dostępna do dnia 6 marca 2015 r.

Przejdź do ankiety Read more


Wtorek 24 Luty 2015

Odstępstwo od Planu działania na rok 2014-2015 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VIII – Działanie 8.1/Poddziałanie 8.1.2 Drukuj Email
Wtorek, 24 Luty 2015 16:13
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje o dokonaniu odstępstwa od założeń Planu działania na rok 2014-2015 dla Priorytetu VIII w ramach Działania 8.1, Poddziałania 8.1.2 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”
(nr POKL.08.01.02-02-001/14) w zakresie wartości projektu w roku 2014 oraz w roku 2015 wskazanej w fiszce Planu Działania.
Read more


Poniedziałek 23 Luty 2015

Zmiany w Zasadach przygotowania realizacji i rozliczania projektów systemowych w Działaniu 7.1 Programu Kapitał Ludzki Drukuj Email
Poniedziałek, 23 Luty 2015 11:12
Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki, w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania całej pozostającej jeszcze do zagospodarowania alokacji w ramach Priorytetu VII, podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian do:

Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL - pobierz plik,

Zmiany w dokumencie polegają wyłącznie na wprowadzeniu możliwości realizacji projektów do 31 grudnia 2015 r., tj. do końca okresu kwalifikowalności.
Zmiany wchodzą w życie od 18 lutego 2015 roku. Read more


Czwartek 12 Luty 2015

Nowa odsłona Portalu Funduszy Europejskich Drukuj Email
Czwartek, 12 Luty 2015 11:31
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało nową odsłonę serwisu internetowego Funduszy Europejskich, dostępną pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz serwisy krajowych programów, w tym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - dostępny pod adresem www.power.gov.pl .
Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ również dotychczasowy adres serwisu Programu Kapitał Ludzki z www.efs.gov.pl na www.efs.2007-2013.gov.pl .

Czytaj więcej ..Read more


Piątek 09 Styczeń 2015

Informacja o programach, współfinansowanych z EFS, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Drukuj Email
Piątek, 09 Styczeń 2015 14:21
W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz zakończeniem negocjacji, w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), pomiędzy przedstawicielami Komisji Europejskiej i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentami programowymi oraz informacjami dotyczącymi stanu wdrażania programów (PO WER oraz RPO WD).
Jednocześnie przypominamy, że całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie uruchamiana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz w wybranych osiach priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych (na Dolnym Śląsku w ramach osi priorytetowej VIII, IX i X RPO WD 2014-2020)     

Program Wiedza Edukacja Rozwój - pobierz plik
Informacja dotyczące PO WER - link do serwisu internetowego PO WER

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - pobierz plik
Informacje dotyczące RPO WD 2014-2020 - link do strony
Read more


Środa 07 Styczeń 2015

Lista przedsiębiorstw, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia, doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL Drukuj Email
Środa, 07 Styczeń 2015 15:59
Zestawienie podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL (stan na 31.12.2014r.) - pobierz plik

Read more

Zwolnienie beneficjentów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na www.inwestycjawkadry.pl Drukuj Email
Środa, 07 Styczeń 2015 10:35
Informujemy, że IZ PO KL podjęła decyzje o zwolnieniu, od 1 stycznia 2015r., beneficjentów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na www.inwestycjawkadry.pl.
Jednocześnie beneficjenci zainteresowani publikacją ofert mają taką możliwość do czasu utrzymania ww.bazy tj. do końca czerwca 2015r.

Pismo IZ PO KL w bieżącej sprawie - pobierz plik Read more


Poniedziałek 22 Grudzień 2014

Wesołych Świąt Drukuj Email
Poniedziałek, 22 Grudzień 2014 09:19


Serdeczne życzenia wielu radosnych chwil z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego
co najlepsze w każdym dniu Nowego Roku 2015, życzy
dyrekcja i pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Read more

24 grudnia br. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie nieczynny Drukuj Email
Poniedziałek, 22 Grudzień 2014 09:01
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2014 Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 22 stycznia 2014r., dzień 24.12.2014 r. w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy jest dniem wolnym od pracy.

Read more


Piątek 19 Grudzień 2014

Baza konkurencyjności - obowiązek umieszczania od 1 stycznia 2015r. na ww. stronie zapytań ofertowych oraz wyników postępowań Drukuj Email
Piątek, 19 Grudzień 2014 10:23
Pragniemy przypomnieć, że w zwiazku z uruchomieniem pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl narzędzia informatycznego, o którym mowa w podsekcji 3.1.3.1 - Zasada konkurencyjności pkt 5 lit. a i pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, od 1 stycznia 2015 r. beneficjenci PO KL będą mieli obowiązek umieszczania na ww. stronie zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych.

Obowiązek ten wynika z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz załączonego komunikatu.

Bazy konkurencyjności - link do narzędzia
Komunikat w sprawie uruchomienia Bazy konkurencyjności - pobierz plik Read more


Poniedziałek 15 Grudzień 2014

Odpowiedzi na pytania - Poddziałanie 9.6.2 Drukuj Email
Poniedziałek, 15 Grudzień 2014 12:51
Pytania i odpowiedzi dot. realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.6.2  - pobierz plik Read more


Czwartek 11 Grudzień 2014

Relacja ze spotkania informacyjnego Drukuj Email
Czwartek, 11 Grudzień 2014 12:50
Fundusze unijne szansą dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji - relacja ze spotkania informacyjnego dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 7.1 PO KL - pobierz plik Read more

Relacja ze spotkania informacyjnego Drukuj Email
Czwartek, 11 Grudzień 2014 12:46
Fundusze unijne szansą dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji - relacja ze spotkania informacyjnego dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 7.1 PO KL - pobierz plik Read more


Wtorek 09 Grudzień 2014

Bezpłatne kursy i szkolenia językowe oraz komputerowe Drukuj Email
Wtorek, 09 Grudzień 2014 10:57
Pragniemy poinformować, że informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach do projektów oferujących bezpłatne kursy i szkolenia językowe oraz komputerowe publikowane są na bieżąco na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl. Poniżej prezentujemy zestawienia tego typu projektów (przygotowane na podstawie informacji przesłanych przez ich organizatorów),w których prowadzone są aktualnie lub planowe w najbliższych miesiącach rekrutacje.
Kursy/szkolenia językowe - pobierz plik
Kursy/szkolenia komputerowe - pobierz plik Read more


Wtorek 02 Grudzień 2014

Priorytet IX Drukuj Email
Wtorek, 02 Grudzień 2014 09:54
Pytania i odpowiedzi dot. realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.6.2

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu I/9.6.2/A/12

Odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego dotyczące ogłoszonego konkursu I/9.6.3/A/12 Read more


Czwartek 27 Listopad 2014

Wystawy promujące efekty realizacji POKL na Dolnym Śląsku Drukuj Email
Czwartek, 27 Listopad 2014 09:49
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pragnie zaprosić Państwa na cykl wystaw, których celem jest upowszechnienie i promocja efektów realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku w obszarach wdrażanych przez DWUP, tj. aktywizacja zawodowa, integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw oraz kształcenie ustawiczne mieszkańców w regionie.
Read more


Poniedziałek 24 Listopad 2014

Konferencja - Wrocław, 6 listopada 2014r. - podsumowanie Drukuj Email
Poniedziałek, 24 Listopad 2014 13:44
Artykuł pt. "Europejski Fundusz Społeczny rozwija Dolny Śląsk" - pobierz plik Read more


Piątek 21 Listopad 2014

Baza Konkurencyjności - planowany termin uruchomienia Drukuj Email
Piątek, 21 Listopad 2014 15:33
IZ PO KL informuje, że 1 grudnia 2014r. zamierza uruchomić system informatyczny o nazwie Baza konkurencyjności.
Baza konkurencyjności będzie dostępna pod adresem URL:  https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
Obowiązek publikacji ogłoszeń (zapytań ofertowych) w Bazie Konkurencyjności dotyczy wszystkich beneficjentów, co do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych, w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki.
Pismo w sprawie uruchomienia Bazy Konkurencyjności - pobierz plik
Read more


Poniedziałek 17 Listopad 2014

Pomoc de minimis - nowe wzory formularzy i zaświadczeń Drukuj Email
Poniedziałek, 17 Listopad 2014 15:57
W dniu 15 listopada 2014 r. weszły w życie nowelizacje rozporządzeń Rady Ministrów
- z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.) - pobierz plik
oraz
- z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, ze zm.) - pobierz plik
Wprowadzają one odpowiednio:
•    nowy wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. - pobierz plik
•  nowy wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr nr 360/2012 z dnia 25.04.2012 r. - pobierz plik
oraz
•    nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis - pobierz plik

Read more


Czwartek 13 Listopad 2014

Debata "Walka z bezrobociem młodych w UE i w Polsce" Drukuj Email
Czwartek, 13 Listopad 2014 13:56
Szanowni Państwo,

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą we Wrocławiu ma przyjemność zaprosić Państwa na specjalne wydarzenie poświęcone tematyce walki z bezrobociem młodych w UE i w Polsce, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2014 r. w Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1, Wrocław , sala 11.
Read more


Wtorek 04 Listopad 2014

Rozstrzygnięcie Konkursu „Jak EFS zmienił moje życie - II edycja" Drukuj Email
Wtorek, 04 Listopad 2014 11:40
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 30.11.2014r. rozstrzygnął Konkurs „Jak EFS zmienił moje życie - II edycja" skierowany do uczestników projektów, członków rodzin uczestników oraz osób zaangażowanych w realizację  projektów wdrażanych w ramach PO KL przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Read more


Poniedziałek 03 Listopad 2014

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli OPS i PCPR dot. zamykania projektów systemowych – Wałbrzych/Wrocław Drukuj Email
Poniedziałek, 03 Listopad 2014 15:46
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkania informacyjne (Wałbrzych – 25 listopada br., Wrocław – 2 grudnia br.) dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie realizujących  projekty systemowe w ramach Działania 7.1 PO KL na terenie Dolnego Śląska, dotyczące zagadnień związanych z zamykaniem projektów systemowych.

Read more


Poniedziałek 13 Październik 2014

Konkurs fotograficzny Dolny Śląsk w Unii Europejskiej - wywiad Drukuj Email
Poniedziałek, 13 Październik 2014 12:06
W 2014 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy po raz kolejny przeprowadził konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”. – Wszystkie nadesłane prace przedstawiają współfinansowane ze środków unijnych inwestycje lub wydarzenia, które korzystnie wpłynęły na jakość życia Dolnoślązaków – mówi odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu Paweł Pacek z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Read more

Namaluj, opisz lub sfotografuj – fundusze unijne na Dolnym Śląsku Drukuj Email
Poniedziałek, 13 Październik 2014 11:16
Fundusze unijne zmieniają nasz region i pomagają w jego rozwoju. Prace złożone w konkursach organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ukazują zmiany, które zaszły w skali całego Dolnego Śląska, w życiu prywatnym i zawodowym jego mieszkańców oraz w ich najbliższym otoczeniu.
Read more

Spotkania informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 9.6. PO KL - Wrocław, 27 października oraz 7 listopada 2014 r. Drukuj Email
Poniedziałek, 13 Październik 2014 09:44
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje dwa bliźniacze spotkania informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 9.6. Programu Kapitał Ludzki.

Na spotkaniach omawiane będą kwestie dotyczące realizacji i rozliczania projektów, wniosków o płatność i kwalifikowalności wydatków oraz zagadnienia związane z zamykaniem projektów konkursowych.
Z uwagi na omawianą tematykę na spotkanie zapraszamy w szczególności przedstawicieli instytucji, którzy na co dzień są zaangażowani w rozliczanie realizowanych projektów (sporządzających wnioski o płatność)

Data i miejsce spotkań: 27.10.2014 r. oraz 07.11.2014r.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54, sala 306 (III piętro)
Godziny spotkań: 10:00 - 14:00.

Przedstawicieli instytucji, zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o przesłanie właściwego formularza zgłoszeniowego (27.10.2014r. lub 07.11.2014r.) na adres e-mailowy malgorzata.majka@dwup.pl do dnia 21.10.2014r.

Formularz zgłoszeniowy/Formularz pytań (spotkanie 27.10.2014r.) – pobierz plik
lub
Formularz zgłoszeniowy/Formularz pytań (spotkanie 7.11.2014r.) – pobierz plik

Read more


Wtorek 07 Październik 2014

Konferencja - Osiem lat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim oraz kontynuacja wsparcia z EFS w nowym okresie programowania 2014-2020 - Wrocław, 6 listopada 2014r. Drukuj Email
Wtorek, 07 Październik 2014 14:20
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pt „Osiem lat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w województwie dolnośląskim oraz kontynuacja wsparcia z EFS w nowym okresie programowania 2014-2020”, która odbędzie 6 listopada 2014 we Wrocławiu.

Celem konferencji jest podsumowanie Programu Operacyjnego PO KL przez zaprezentowanie osiągniętych efektów wdrażania programu dziennikarzom i uczestnikom konferencji, promocja wzorcowo realizowanych projektów (dobrych praktyk), uzupełnione o panel dyskusyjny w trakcie, którego przybliżone zostaną m.in. zagadnienia związane z kontynuacją wsparcia z EFS w latach 2014-2020".

Ramowy program konferencji - pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Read more


Czwartek 02 Październik 2014

Lista przedsiębiorstw, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia, doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL Drukuj Email
Czwartek, 02 Październik 2014 09:28
Zestawienie podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL (stan na 30.09.2014r.) - pobierz plik Read more


Środa 01 Październik 2014

Podpisane umowy - Priorytetów VI i IX PO KL Drukuj Email
Środa, 01 Październik 2014 14:51
Zestawienie umów zawartych we wrześniu 2014r. w ramach konkursu nr I/6.1.1/A/12 (zawarto 1 umowę o dofinansowanie projektu w ramach oszczędności) - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych we wrześniu 2014r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13 (zawarto 2 umowy o dofinansowanie projektów w ramach oszczędności) - pobierz plik Read more

Konferencja „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi - Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku - podsumowanie i perspektywy” - 13 października 2014 r. Drukuj Email
Środa, 01 Październik 2014 14:03
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląski organizuje konferencję pt. „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi - Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku - podsumowanie i perspektywy”
Konferencja odbędzie się 13 października 2014 r., w godzinach 10.30 – 14.00, we Wrocławiu w Hotelu Scandic (ul. Piłsudskiego 49/57).
Read more


Piątek 26 Wrzesień 2014

Szkolenia ROEFS Wałbrzych Drukuj Email
Piątek, 26 Wrzesień 2014 12:59
Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu zaprasza przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Wałbrzychu.

Read more


Środa 24 Wrzesień 2014

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zaprasza na konferencję Drukuj Email
Środa, 24 Wrzesień 2014 07:18
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zaprasza na konferencję zorganizowaną pod hasłem Dolnośląskie uzdrowiska - Inwestycje europejskie - Poprawa zdrowia Dolnoślązaków
Read more


Wtorek 23 Wrzesień 2014

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Priorytetu VII PO KL - Wrocław, 9 pażdziernika 2014 r. Drukuj Email
Wtorek, 23 Wrzesień 2014 09:42
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Priorytetu VII Programu Kapitał Ludzki.
Na spotkaniu omawiane będą kwestie dotyczące realizacji i rozliczania projektów, wniosków o płatność i kwalifikowalności wydatków oraz zagadnienia związane z zamykaniem projektów konkursowych.

Data i miejsce spotkania: 09.10.2014 r.,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, sala 306 (III piętro).
Godziny spotkania: 10:00 - 14:00.

Read more


Poniedziałek 22 Wrzesień 2014

Rozstrzygnięcie konkursu „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku” Drukuj Email
Poniedziałek, 22 Wrzesień 2014 13:30
16 września br. poznaliśmy laureatów konkursu „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”.

Czytaj więcej... Read more


Czwartek 18 Wrzesień 2014

VI spotkanie otwarte dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL Drukuj Email
Czwartek, 18 Wrzesień 2014 13:03
Szanowni Państwo,

w związku z dążeniem do zapewnienia jak najwyższej jakości realizowanych projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz mając na uwadze wyzwania związane z ich realizacją w tej, jak i w przyszłej perspektywie, Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich podejmuje działania mające na celu podniesienie skuteczności ww. inicjatyw oraz umożliwienie osiągnięcia konkretnych korzyści ze współpracy na poziomie ponadnarodowym w ramach EFS.
Read more


Wtorek 16 Wrzesień 2014

Wystawy i eventy promocyjno-artystyczne - Milicz i Wrocław Drukuj Email
Wtorek, 16 Wrzesień 2014 13:23
W dniu 12.09.2014 we Wrocławiu i 14.09.2014 w Miliczu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował eventy promocyjno-artystyczne popularyzujące i upowszechniające wiedzę na temat Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego.
Read more

Wystawy i eventy promocyjno-artystyczne - Milicz i Wrocław Drukuj Email
Wtorek, 16 Wrzesień 2014 12:45
W dniu 12.09.2014 we Wrocławiu i 14.09.2014 w Miliczu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował eventy promocyjno-artystyczne popularyzujące i upowszechniające wiedzę na temat Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego.
Read more

Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” Drukuj Email
Wtorek, 16 Wrzesień 2014 09:11
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy W dniu 14.07.2014r. rozstrzygnął Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego.
Read more

Rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” Drukuj Email
Wtorek, 16 Wrzesień 2014 09:08
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 02.07.2014r. rozstrzygnął Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”.
Read more

Nowa wersja Zasad Finansowania Programu Kapitał Ludzki Drukuj Email
Wtorek, 16 Wrzesień 2014 08:55
9 września 2014 r. zatwierdzono zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zatwierdzony dokument wraz z zestawieniem uwag oraz stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL i szczegółowymi wyjaśnieniami zostały zamieszczone na Bazie wiedzy oraz na stronie internetowej www.efs.gov.pl  

Dokument wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.
Read more


Piątek 05 Wrzesień 2014

Wystawy promujące efekty realizacji POKL na Dolnym Śląsku Drukuj Email
Piątek, 05 Wrzesień 2014 07:57
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pragnie zaprosić Państwa na cykl wystaw, których celem jest upowszechnienie i promocja efektów realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku w obszarach wdrażanych przez DWUP, tj. aktywizacja zawodowa, integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw oraz kształcenie ustawiczne mieszkańców w regionie.
Read more

Eventy promocyjno-artystyczne Drukuj Email
Piątek, 05 Wrzesień 2014 07:53
Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić na  organizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy eventy promocyjno-artystyczne popularyzujące wiedzę na temat Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego wśród najmłodszych mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz ich rodzin.
Read more


Czwartek 04 Wrzesień 2014

Zmieniony Plan działania dla Priorytetu IX Drukuj Email
Czwartek, 04 Wrzesień 2014 13:42
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 6169/IV/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na lata 2014-15 dla Priorytetu IX  w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.
Read more


Środa 03 Wrzesień 2014

Event promocyjno-artystyczny - Wrocław 12.09.2014r. Drukuj Email
Środa, 03 Wrzesień 2014 12:30
Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować o wyjątkowym evencie promocyjno-artystycznym popularyzującym i upowszechniającym wiedzę na temat Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego wśród najmłodszych mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz ich rodzin
Read more


Wtorek 02 Wrzesień 2014

Konkurs na krótką opowieść pt. „Jak EFS zmienił moje życie – II edycja” Drukuj Email
Wtorek, 02 Wrzesień 2014 11:25
Zapraszamy uczestników, członków rodzin uczestników projektów oraz osoby zaangażowane w realizację  projektów wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, do udziału w Konkursie  na krótką opowieść pt. Jak EFS zmienił moje życie – II edycja (maksymalnie 2 strony tekstu w postaci wywiadu/opisu/opowieści – przygotowanego zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu).

Dla laureatów Konkursu przygotowaliśmy nagrody finansowe:

I miejsce: 700 zł
II miejsce: 500 zł
III miejsce: 300 zł

oraz wyróżnienia: 5 x 100 zł

Prace na Konkurs przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu należy przesłać do dnia 6 października 2014r. na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław z dopiskiem na kopercie Konkurs na krótką opowieść pt. „Jak EFS zmienił moje życie – II edycja”

Wybrane prace zostaną w całości lub w części opublikowane w prasie o zasięgu regionalnym, publikacjach promujących PO KL przygotowywanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz na stronie www.pokl.dwup.pl oraz profilu DWUP na portalu społecznościowym Facebook.

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu na krótką opowieść pt. „Jak EFS zmienił moje życie”  Read more


Piątek 29 Sierpień 2014

Podpisane umowy - Priorytet IX Drukuj Email
Piątek, 29 Sierpień 2014 10:09
Zestawienie umów zawartych w sierpniu 2014r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13 - pobierz plik Read more


Środa 20 Sierpień 2014

Nowy termin rozstrzygnięcia konkursu "Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi - Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku" Drukuj Email
Środa, 20 Sierpień 2014 11:32
W związku z wydłużeniem terminu nadsyłania formularzy zgłoszeniowych na konkurs pn. "Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi - Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku", Instytucja Pośrednicząca informuje, że zmianie uległ również termin rozstrzygnięcia konkursu. Termin ten zostaje przesunięty na 22 września 2014 r.

O wynikach konkursu IP poinformuje niezwłocznie. Read more


Poniedziałek 11 Sierpień 2014

Pismo IZ POKL w sprawie realizacji kryterum dostępu określonego w ramach Poddziałania 7.2.2 Drukuj Email
Poniedziałek, 11 Sierpień 2014 11:43
Informujemy, że w zakładce Interpretacje/Wyjaśnienia - Priorytet VII zostało opublikowane pismo IZ PO KL w sprawie realizacji kryterium dostępu określonego w ramach Poddziałania 7.2.2 o treści "Projektodawca deklaruje, że przez okres dwóch lat od zakończenia realizacji projektu jako instytucja otoczenia sektora ekonomii społecznej,zapewniając podmiotom ekonomii społecznej taki sam zakres form wsparcia, jaki świadczył w sposób komplementarny i łączny w ramach projektu" - pobierz plik Read more


Piątek 08 Sierpień 2014

Nowy termin rozstrzygnięcia konkursu "Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi - Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku" Drukuj Email
Piątek, 08 Sierpień 2014 14:21
W związku z wydłużeniem terminu nadsyłania formularzy zgłoszeniowych na konkurs pn. "Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi - Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku", Instytucja Pośrednicząca informuje, że zmianie uległ również termin rozstrzygnięcia konkursu. Termin ten zostaje przesunięty na 22 września 2014 r.
O wynikach konkursu IP poinformuje niezwłocznie. Read more

Pisma IZ POKL związane z realizacją projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 Drukuj Email
Piątek, 08 Sierpień 2014 08:23
Informujemy, że w zakładce Projekty systemowe PUP/Interpretacje/Wyjaśnienia zostały opublikowane pisma IZ PO KL dotyczace:
- regulacji zawartych w przepisach art. 109 ust.7g oraz art. 109f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - pobierz plik
- możliwości wykorzystania nowych instrumentów i usług rynku pracy w projektach 6.1.3, które zostały określone w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - pobierz plik Read more


Czwartek 31 Lipiec 2014

Interpretacja IZ PO KL dot. kwalifikowania wydatków związanych z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie Drukuj Email
Czwartek, 31 Lipiec 2014 10:28
Informujemy, że w zakładce Interpretacje/Wyjaśnienia - Ogólne została opublikowana Interpretacja IZ PO KL dot. kwalifikowania wydatków związanych z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie (punkt nr 7 i 8 podrozdziału nr 4.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 2 kwietnia 2014 r.- obowiązujących od dnia 1 maja 2014 r.) - pobierz plik  Read more


Czwartek 24 Lipiec 2014

Wyjaśnienia dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.6.2 Drukuj Email
Czwartek, 24 Lipiec 2014 12:08
Informujemy, że w zakładce Interpretacje/Wyjaśnienia - Priorytet IX zostały opublikowane "Wyjaśnienia, w formie odpowiedzi na pytania, dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.6.2, uzupełnione o prezentację ze spotkania informacyjnego dla Beneficjentów realizujących projekty" - pobierz plik  Read more


Czwartek 17 Lipiec 2014

VIII edycja konkursu "Dobre praktyki EFS 2014" Drukuj Email
Czwartek, 17 Lipiec 2014 11:18
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”, przeznaczonym dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL.

Czytaj więcej... Read more


Wtorek 15 Lipiec 2014

Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” Drukuj Email
Wtorek, 15 Lipiec 2014 10:11
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy W dniu 14.07.2014r. rozstrzygnął Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego.
Read more


Czwartek 03 Lipiec 2014

Rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” Drukuj Email
Czwartek, 03 Lipiec 2014 11:08
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 02.07.2014r. rozstrzygnął Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”.
Read more


Środa 02 Lipiec 2014

Komunikat UOKiK Drukuj Email
Środa, 02 Lipiec 2014 10:57
Komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnośnie stosowania:

1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz
2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. Urz. Nr 53, poz.354, z późn. zm.).

Czytaj więcej...
Read more

Lista przedsiębiorstw, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia, doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL Drukuj Email
Środa, 02 Lipiec 2014 08:15
Zestawienie podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL (stan na 30.06.2014r.) - pobierz plik Read more


Wtorek 01 Lipiec 2014

Dotyczy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. Drukuj Email
Wtorek, 01 Lipiec 2014 13:24
Informujemy, iż aktualnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów finalizuje prace nad rozporządzeniem  zmieniającym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
Read more

Podpisane umowy - Priorytet IX Drukuj Email
Wtorek, 01 Lipiec 2014 11:28
Zestawienie umów zawartych w czerwcu 2014r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13 - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w czerwcu 2014r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13, procedura odwoławcza - pobierz plik Read more


Poniedziałek 30 Czerwiec 2014

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Drukuj Email
Poniedziałek, 30 Czerwiec 2014 09:07
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.). W dniu 4 czerwca br. projekt rozporządzenia został przekazany do podpisu Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a następnie zostanie skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, zaś przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 lipca br.
Read more


Wtorek 24 Czerwiec 2014

Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska Drukuj Email
Wtorek, 24 Czerwiec 2014 11:38
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Celem Konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Read more

Podpisane umowy - Priorytet VII Drukuj Email
Wtorek, 24 Czerwiec 2014 08:04
Zestawienie umów zawartych w czerwcu 2014r. w ramach konkursu nr I/7.4/A/13 - pobierz plik Read more


Poniedziałek 23 Czerwiec 2014

Interpretacje MIiR Drukuj Email
Poniedziałek, 23 Czerwiec 2014 11:47
Pismo MIiR z dnia 10 czerwca 2014r. (DZF-VI-82221-50-PP/14) w sprawie doprecyzowania defnicji zakończenia udziału w projekcie w ramach Poddziałania 9.6.2 - pobierz plik

Pismo MIiR z dnia 18 czerwca 2014r. (DZF-IV-82252-203-KP/14) dotyczące osób, które w trakcie realizacji szkoleń podjęły zatrudnienie - pobierz plik Read more


Piątek 20 Czerwiec 2014

Nowa wersja taryfikatora korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych Drukuj Email
Piątek, 20 Czerwiec 2014 10:31
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje, że w związku z koniecznością dostosowania obowiązującego w Polsce dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator) do wydanej w dniu 19 grudnia 2013 r. przez Komisję Europejską Decyzji C (2013) 9527 w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych w sprawie korekt finansowych nakładanych przez Komisję na wydatki finansowane przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych dokonano jego aktualizacji, która zostanie uwzględniona w zmienionych Zasadach finansowania PO KL.
Read more

Interpretacja MIiR Drukuj Email
Piątek, 20 Czerwiec 2014 09:42
Pismo IZ PO KL z 4 czerwca br. (sygn. DZF-I-82207-5-PM/14) dotyczące nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik Read more


Wtorek 17 Czerwiec 2014

Stanowisko IZ PO KL odnośnie interpretacji przepisów oraz pytań dotyczących kwalifikowalności wydatków Drukuj Email
Wtorek, 17 Czerwiec 2014 08:14
w związku z częstymi prośbami o interpretację przepisów oraz pytaniami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) kierowanymi do Instytucji Zarządzającej (IZ) przez beneficjentów informujemy, że to instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie projektu, tj. odpowiednio Instytucje Pośredniczące (IP) i Instytucje Pośredniczące II stopnia (IP2), są zobowiązane do udzielania wyjaśnień i wytycznych beneficjentom. To właściwa IP/IP2 jako strona ww. umowy dokonuje oceny prawidłowości działań beneficjenta w świetle zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej Wytyczne), obowiązujących przepisów prawa oraz zawartej umowy o dofinansowanie.
Read more


Czwartek 12 Czerwiec 2014

Pismo MIiR Drukuj Email
Czwartek, 12 Czerwiec 2014 07:47
Pismo MIiR dot. stosowania zasady konkurencyjności i zasady efektywnego zarządzania finansami w Poddziałaniu 9.6.2 - pobierz plik
Read more


Środa 11 Czerwiec 2014

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 9.6.2 - II TERMIN. 23 czerwca br. Drukuj Email
Środa, 11 Czerwiec 2014 13:15
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje kolejne spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na spotkanie zapraszamy w szczególności przedstawicieli tych instytucji, którzy nie będą mogli uczestniczyć w bliźniaczym spotkaniu organizowanym 13 czerwca br.
Data i miejsce spotkania: 23.06.2014 r. w budynku Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 54, sala 306 (III piętro)
Godziny spotkania: 10:00 - 14:00.
Read more


Czwartek 05 Czerwiec 2014

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis w ramach PO KL Drukuj Email
Czwartek, 05 Czerwiec 2014 10:36
Pismo Instytucji Zarządzającej PO KL  DZF-I-82207-5-PM/14 dotyczące nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotowa nowelizacja przedłuża okres udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis w ramach PO KL do dnia 31 grudnia 2015 r. - pobierz plik  Read more

Podpisane umowy - Priorytet IX Drukuj Email
Czwartek, 05 Czerwiec 2014 10:28
Zestawienie umów zawartych w maju 2014r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13 - pobierz plik Read more

Podpisane umowy - Priorytet VI Drukuj Email
Czwartek, 05 Czerwiec 2014 10:24
Zestawienie umów zawartych w maju 2014r. w ramach konkursu nr I/6.1.1/A/12 - pobierz plik

IOK informuje, iż w ramach konkursu nr I/6.1.1/A/12 została zwiększona alokacja o kwotę 1 001 017,85 PLN, co umożliwiło podpisanie ujętych w powyższym zestawieniu 2 umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami: Vision Constulting Sp. z o.o. i VIVID CONSULTING Sp. z o.o. Read more


Wtorek 03 Czerwiec 2014

Korekta zestawienia podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłaczeń blokowych... Drukuj Email
Wtorek, 03 Czerwiec 2014 13:44
Informujemy, że IW(IP2) dokonuje skorygowania zestawienia Zestawienie podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłaczeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL -   dane na 31.03.2014r. z uwagi na błędne wykazanie przez Beneficjenta 8 podmiotów, którym nie udzielono pomocy - pobierz plik Read more

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 9.6.2 Drukuj Email
Wtorek, 03 Czerwiec 2014 10:46
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na spotkaniu omawiane będą kwestie dotyczące realizacji i rozliczania projektów, wniosków o płatność i kwalifikowalności wydatków.
Data i miejsce spotkania: 13.06.2014 r. w budynku Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 54, sala 306 (III piętro)
Godziny spotkania: 10:00 - 14:00.

Formularz zgłoszeniowy/Formularz pytań – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Z uwagi na omawianą tematykę na spotkanie zapraszamy w szczególności przedstawicieli instytucji, którzy na co dzień są zaangażowani w rozliczanie realizowanych projektów (sporządzających wnioski o płatność).
Przedstawicieli instytucji zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy zbigniew.ratajczak@dwup.pl do dnia 10.06.2014r. (wtorek).

Read more


Piątek 30 Maj 2014

Konkurs UMWD pt. „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku” Drukuj Email
Piątek, 30 Maj 2014 13:20
UWAGA!!!! PRZEDŁUŻAMY DO 18 CZERWCA BR. TERMIN ZGŁASZANIA PRAC DO KONKURSU „NIEZWYKŁA SZANSA DLA ZWYKŁYCH LUDZI”.

Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem promocja.efs@dolnyslask.pl lub pod nr telefonu 71 776 96 15

Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.efs.dolnyslask.pl   Read more


Środa 28 Maj 2014

ROEFS Wałbrzych - szkolenia Drukuj Email
Środa, 28 Maj 2014 14:03
Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu zaprasza przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Wałbrzychu.
     
Najbliższe szkolenia:

1. Archiwizacja dokumentacji w ramach projektu POKL - 11.06.2014 r.         
   
2. Ochrona danych osobowych i formy zatrudniania  w ramach projektu POKL - 18.06.2014 r.
Read more

Szkolenie: Weryfikacja projektu finansowanego z PO KL w trakcie realizacji i po jego zakończeniu Drukuj Email
Środa, 28 Maj 2014 11:09
Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.

Więcej... Read more


Wtorek 27 Maj 2014

Podpisane umowy - Priorytet VII Drukuj Email
Wtorek, 27 Maj 2014 11:55
Zestawienie umów zawartych w maju 2014r. w ramach konkursu nr I/7.4/A/13, procedura odwoławcza - pobierz plik

Zestawienie członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik

Read more

Konkurs fotograficzny Drukuj Email
Wtorek, 27 Maj 2014 09:35
Województwo Dolnośląskie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do mieszkańców województwa dolnośląskiego. Celem Konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie dzięki wykorzystaniu środków unijnych.
Read more


Poniedziałek 26 Maj 2014

Wzór karty czasu pracy personelu projektu Drukuj Email
Poniedziałek, 26 Maj 2014 08:02
W związku z faktem, iż z dniem 1.05.2014 r. weszła w życie zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowania PO KL, dotycząca kwestii zatrudnienia personelu w ramach projektu – zmiana w zakresie zatrudniania personelu na umowę o dzieło w ramach projektu oraz wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym miesięczny wymiar czasu pracy w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zadań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta, nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie – instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) udostępnia wzór Karty ewidencji czasu pracy personelu projektu, przydatny na etapie realizacji projektu, uwzględniający wprowadzone zmiany proceduralne.
Read more


Piątek 23 Maj 2014

Poddziałanie 9.6.2- Pomoc publiczna Drukuj Email
Piątek, 23 Maj 2014 10:48
Informujemy, że w zakładkach Realizacja projektów konkursowych/Pomoc publiczna w projektach oraz Interpretacje/Wyjaśnienia/Priorytet IX opublikowaliśmy  Pismo MIR nr DZF-I-82207-20-PM/14 138636 z dnia 21.05.2014 dot. możliwości wystąpienia pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2. Read more


Wtorek 20 Maj 2014

Podwyższenie progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Drukuj Email
Wtorek, 20 Maj 2014 09:57
Informujemy, że w dniu 16 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca br. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Która przewiduje podwyższenie progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 14 tys. euro do 30 tys. euro.
Read more


Poniedziałek 19 Maj 2014

Zmieniony Plan działania dla Priorytetu IX Drukuj Email
Poniedziałek, 19 Maj 2014 12:54
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr  5666/IV/14 z dnia 13 maja 2014 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na lata 2014-15 dla Priorytetu IX  w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.
Read more


Czwartek 08 Maj 2014

Szkolenie: Realizacja i sprawozdawczość projektów PO KL rozliczanych ryczałtem - ROEFS Wrocław Drukuj Email
Czwartek, 08 Maj 2014 11:57
Szkolenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z prawidłowym rozliczaniem projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane z kontrolą projektów, trwałością projektów oraz dokumentacją projektową. Szkolenie będzie realizowane pod kątem projektów rozliczanych ryczałtem.

Więcej...
Read more


Środa 07 Maj 2014

Realokacja środków - Poddziałanie 9.6.2 Drukuj Email
Środa, 07 Maj 2014 11:15
IOK informuje, iż w marcu 2014 r. nastąpiła realokacja pozostałej wolnej alokacji w ramach Działań/Poddziałań Priorytetu IX (tj. 2 257 238 Euro / 9 430 514,64 zł wyliczone zgodnie z kursem EUR z dnia 27.02.2014 - 4,1779) na dofinansowanie projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego I/9.6.2/A/13. Kwota ta umożliwia podpisanie około 21 umów o dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu. Read more

Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku Drukuj Email
Środa, 07 Maj 2014 10:28
Szanowni Państwo,

przypominamy, że trwa konkurs pn. „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”, którego przedmiotem jest wyłonienie najlepszych projektów konkursowych i systemowych (z)realizowanych na Dolnym Śląsku w ramach każdego z Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Read more


Wtorek 06 Maj 2014

ROEFS Wałbrzych – wizyty wspierające Drukuj Email
Wtorek, 06 Maj 2014 11:54
Szanowni Państwo!
Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu w związku z realizowanym przez Państwa projektem/projektami, informuje o możliwości skorzystania ze szczególnego rodzaju doradztwa o charakterze kompleksowym – wizyty wspierającej.
Polega ona na przeanalizowaniu projektu realizowanego przez beneficjenta w trakcie jego trwania w siedzibie beneficjenta lub w miejscu realizacji.
Usługa świadczona jest bezpłatnie i może być realizowana na miejscu u Państwa, bądź w siedzibie naszego Ośrodka w Wałbrzychu, a także w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Świdnicy.
Read more

Podpisane umowy - Priorytet IX Drukuj Email
Wtorek, 06 Maj 2014 09:05
Zestawienie umów zawartych w marcu 2014r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13 - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w marcu 2014r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13, procedura odwoławcza - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w marcu 2014r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13, procedura odwoławcza - pobierz plik

Zestawienie członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik Read more


Poniedziałek 05 Maj 2014

Zestawienia zawartych umów / aneksów w 2014 roku Drukuj Email
Poniedziałek, 05 Maj 2014 09:16
Zestawienie zawartych umów / aneksów w 2014 roku  - Poddziałanie 6.1.3  PO KL - pobierz plik

Zestawienie zawartych umów / aneksów w 2014 roku  - Poddziałanie 7.1.1  PO KL - pobierz plik

Zestawienie zawartych umów / aneksów w 2014 roku  - Poddziałanie 7.1.2  PO KL - pobierz plik Read more


Środa 30 Kwiecień 2014

Podpisane umowy - Priorytet VII Drukuj Email
Środa, 30 Kwiecień 2014 10:56
Zestawienie umów zawartych w kwietniu 2014r. w ramach konkursu nr I/7.4/A/13 - pobierz plik Read more


Piątek 25 Kwiecień 2014

2 maja br. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie nieczynny Drukuj Email
Piątek, 25 Kwiecień 2014 10:30
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2014 Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 22 stycznia 2014r., dzień 02.05.2014 r. w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy jest dniem wolnym od pracy.  Read more


Czwartek 24 Kwiecień 2014

Projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” Drukuj Email
Czwartek, 24 Kwiecień 2014 10:44
Informujemy, że na portalu społecznościowym Facebook funkcjonuje profil dotyczący projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”, którego Beneficjentem Systemowym jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Przejdź do profilu Read more


Środa 16 Kwiecień 2014

Wesołych Świąt Drukuj Email
Środa, 16 Kwiecień 2014 10:09


Pogody ducha, zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra
z okazji Świąt Wielkanocnych

życzy

dyrekcja i pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Read more


Wtorek 15 Kwiecień 2014

Dni Otwarte Funduszy Europejskich Drukuj Email
Wtorek, 15 Kwiecień 2014 08:44
Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Od 1 do 11 maja 2014 r. w całym kraju odbędą się setki imprez prezentujących tysiące projektów zrealizowanych przy udziale Funduszy Europejskich. Wśród zaplanowanych atrakcji są m.in. koncerty, warsztaty i szkolenia, zawody sportowe, wystawy, pokazy, konkursy i zabawy dla dzieci, gry miejskie i wiele, wiele innych.

Czytaj więcej...
Read more


Piątek 11 Kwiecień 2014

II EDYCJA KONKURSU „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013” Drukuj Email
Piątek, 11 Kwiecień 2014 10:01
Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić do udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

Czytaj więcej...
Read more


Wtorek 08 Kwiecień 2014

Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki Drukuj Email
Wtorek, 08 Kwiecień 2014 10:35
2 kwietnia 2014 r. minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zmiany dotyczą przede wszystkim kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem oraz kosztów związanych z angażowaniem personelu projektu.
Read more


Czwartek 03 Kwiecień 2014

Podpisane umowy - Priorytet IX Drukuj Email
Czwartek, 03 Kwiecień 2014 11:18
Zestawienie umów zawartych w marcu 2014r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13 - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w marcu 2014r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13, procedura odwoławcza - pobierz plik Read more


Środa 02 Kwiecień 2014

Badanie zainteresowania przedsiębiorców korzystaniem ze wsparcia szkoleniowego/doradczego itp. z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Drukuj Email
Środa, 02 Kwiecień 2014 13:49
Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej badania optymalnego poziom wkładu własnego przedsiębiorcy, który byłby w stanie wnieść do projektu w ramach wsparcia udzielanego z priorytetu inwestycyjnego Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.
Read more


Wtorek 01 Kwiecień 2014

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr nr II/6.1.1/PN/12 - procedura odwoławcza Drukuj Email
Wtorek, 01 Kwiecień 2014 13:01
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/6.1.1/PN/12 na projekty współpracy ponadnarodowej po procedurze odwoławczej” zatwierdzona Uchwałą nr 5466/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/6.1.1/PN/12 na projekty współpracy ponadnarodowej po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Projekt znajdujący się na liście rankingowej nie został przyjęty do dofinansowania
Read more

Lista przedsiębiorstw, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia, doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL Drukuj Email
Wtorek, 01 Kwiecień 2014 10:29
Zestawienie podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL (stan na 31.03.2014r.) - pobierz plik Read more


Środa 19 Marzec 2014

Dokumenty - Poddziałanie 6.1.3 (PUP) Drukuj Email
Środa, 19 Marzec 2014 14:16
Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania aneksów do umów ramowych na 2014 rok. - projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy - pobierz plik Read more


Wtorek 18 Marzec 2014

Informacja w sprawie możliwości wstąpienia pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 Drukuj Email
Wtorek, 18 Marzec 2014 13:16
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje, iż w ramach projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL mogą zaistnieć przesłanki do wystąpienia pomocy publicznej. Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL grupę docelową stanowią osoby w wieku 18-64 lat uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach. Oznacza to, że ze wsparcia mogą korzystać zarówno osoby pracujące, jak i osoby pozostające bez zatrudnienia.
Read more


Poniedziałek 17 Marzec 2014

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 9.6.2 Drukuj Email
Poniedziałek, 17 Marzec 2014 12:07
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na spotkaniu omawiane będą kwestie dotyczące realizacji i rozliczania projektów, wniosków o płatność i kwalifikowalności wydatków.
Data i miejsce spotkania: 31.03.2014 r., Hotel Scandic Wrocław, ul. Piłsudskiego 49-57, Wrocław
Godziny spotkania: 10:00 - 14:00.

Z uwagi na omawianą tematykę na spotkanie zapraszamy w szczególności przedstawicieli instytucji, którzy na co dzień są zaangażowani w rozliczanie realizowanych projektów (sporządzających wnioski o płatność).
Read more


Poniedziałek 10 Marzec 2014

Dokumenty - Poddziałanie 7.1.1(OPS) i 7.1.2 (PCPR) Drukuj Email
Poniedziałek, 10 Marzec 2014 11:35
Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy ramowej o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.1.1(OPS), 7.1.2 (PCPR) PO KL w 2014 r. - pobierz plik Read more


Czwartek 06 Marzec 2014

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.4/A/13, procedura odwoławcza Drukuj Email
Czwartek, 06 Marzec 2014 12:13
Lista rankingowa wniosku o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13 po procedurze odwoławczej zatwierdzonej Uchwałą nr 5391/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2014 r.  w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13 po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”, komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
Read more


Środa 05 Marzec 2014

Podpisane umowy - Priorytet IX Drukuj Email
Środa, 05 Marzec 2014 16:11
Zestawienie umów zawartych w lutym 2014r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13 - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w lutym 2014r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13, procedura odwoławcza - pobierz plik
Zestawienie członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik Read more


Poniedziałek 03 Marzec 2014

Errata do Zasad realizacji Pomocy Technicznej Pogramu Kapitał Ludzki Drukuj Email
Poniedziałek, 03 Marzec 2014 15:06
W związku ze stwierdzonymi omyłkami w Zasadach realizacji Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z 12 lipca 2013 r.) Instytucja Zarządzająca sporządziła erratę do wyżej wymienionego dokumentu.

Skorygowana ujednolicona wersja Zasad realizacji Pomocy Technicznej PO KL - pobierz plik

Errata do Zasad realizacji Pomocy Technicznej PO KL - pobierz plik  Read more

Podpisane umowy - Priorytet VIII Drukuj Email
Poniedziałek, 03 Marzec 2014 10:10
Zestawienie umów zawartych w lutym 2014r. w ramach konkursu nr I/8.1.1/A/12 - pobierz plik Read more


Piątek 28 Luty 2014

Filmy DWUP Drukuj Email
Piątek, 28 Luty 2014 13:07
Zapraszamy serdecznie do oglądania naszych filmów w TVP Wrocław, których emisje odbędą się:

1. Film: „Człowiek najlepsza inwestycja”
• Premiera-  26 lutego,  godz. 20.30
• Powtórka-  12 marca,  godz. 20.30
• Powtórka-  19 marca,  godz. 20.30

2. Film: „Aktywne - 5 kobiet, 5 historii, 5 projektów”
• Premiera-  3 marca,  godz. 20.20  
• Powtórka-  4 marca,  godz. 17.32
• Powtórka-  25 marca,  godz. 17.32

3.  Film: „Z kobietami o kobietach - Moje życie zmieniło się dzięki EFS”
• Premiera-  10 marca,  godz. 20.20
• Powtórka-  11 marca,  godz. 17.32
• Powtórka-  1 kwietnia,  godz. 17.32

4.  Film: „Rynek pracy - Aktywizacja kobiet”
• premiera,  17 marca,  godz. 20.20
• Powtórka,  18 marca,  godz. 17.32
• Powtórka:  8 kwietnia,  godz. 17.32

Read more

Zmieniony Plan działania dla Priorytetu VIII Drukuj Email
Piątek, 28 Luty 2014 12:58
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 5307/IV/14 z dnia 20 lutego 2014 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na lata 2014-15 dla Priorytetu VIII  w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.
Read more

Projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” Drukuj Email
Piątek, 28 Luty 2014 12:27
W dniu 20.02.2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 5332/IV/14 przyjął do realizacji projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”, którego Beneficjentem Systemowym jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Read more

Pismo MIiR Drukuj Email
Piątek, 28 Luty 2014 11:22
Pismo MIiR z dnia 19.02.2014r. dotyczące rekrutacji i uczestnictwa w projektach systemowych realizowanych przez PUP w ramach Poddziałania 6.1.3 - pobierz plik Read more


Czwartek 20 Luty 2014

Zaproszenie na Ponadnarodowe Forum Partnerskie w Malmö, 7-8.04.2014 Drukuj Email
Czwartek, 20 Luty 2014 10:06
Uprzejmie informujemy, że Partner KIW, Szwedzka Rada EFS - Biuro Regionalne dla Południowej Szwecji w dniach 7-8 kwietnia br. organizuje w Malmö Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Forum stanowi kontynuację cyklu działań wspierających poszukiwanie partnerów do projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL/EFS, organizowanych dotychczas przez KIW.

Czytaj więcej...
Read more


Wtorek 18 Luty 2014

Szwedzka instytucja non profit poszukuje partnerów do projektu współfinansowanego z EFS Drukuj Email
Wtorek, 18 Luty 2014 10:04
Instytucja non profit w Szwecji poszukuje do współpracy instytucji z Polski mających doświadczenia we współpracy z grupą docelową i tematami wskazanymi w projekcie.
Read more


Wtorek 11 Luty 2014

Pismo IZ POKL - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Drukuj Email
Wtorek, 11 Luty 2014 12:30
IZ POKL przekazało informację dotyczącą aneksowania umów i innych uwarunkowań prawnych i administracyjnych wynikających z przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Treść pisma dostępna jest tutaj  Read more

KONKURS „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”. Drukuj Email
Wtorek, 11 Luty 2014 09:21
Serdecznie zapraszamy beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 do udziału w Konkursie „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”.
Read more


Piątek 07 Luty 2014

Nowa wersja 7.5.2 Generatora Wniosków Płatniczych Drukuj Email
Piątek, 07 Luty 2014 11:09
3 lutego 2014 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.2.
Read more

Generator Wniosków Aplikacyjnych 8.7.2 – Edytor (generator off-line) Drukuj Email
Piątek, 07 Luty 2014 09:54
3 lutego 2014 r.  została udostępniona wersja 8.7.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line.
Read more


Środa 05 Luty 2014

Podpisane umowy Drukuj Email
Środa, 05 Luty 2014 15:52
Zestawienie umów zawartych w styczniu 2014r. w ramach konkursu nr I/6.1.1/A/12 - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w styczniu 2014r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13, procedura odwoławcza - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w styczniu 2014r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13 - pobierz plik
Zestawienie członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik Read more

Zwiększenie alokacji w konkursie I/6.1.1/A/12 Drukuj Email
Środa, 05 Luty 2014 15:37
IOK informuje, iż w ramach konkursu nr I/6.1.1/A/12 została zwiększona alokacja o kwotę 1 571 978,88 PLN, co umożliwiło podpisanie 2 umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami: Eureka Sp. z o.o. oraz Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska – Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. Read more


Wtorek 04 Luty 2014

Filmy Drukuj Email
Wtorek, 04 Luty 2014 12:19

Filmy promocyjno-informacyjne
Read more

Szkolenie ROEFS Wrocław Drukuj Email
Wtorek, 04 Luty 2014 10:31
ROEFS Wrocław zaprasza na szkolenie: Weryfikacja projektu finansowanego z PO KL w trakcie realizacji i po jego zakończeniu (wnioski o płatność, kontrole, trwałość projektu, dokumentacja po realizacji) - więcej informacji na temat szkolenia Read more


Piątek 31 Styczeń 2014

Minął kolejny rok realizacji PO KL w regionie Drukuj Email
Piątek, 31 Styczeń 2014 12:52
Grudniową konferencją Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z Wrocławia, zakończył rok intensywnych działań informacyjnych. Od Kłodzka, po Milicz, od Głogowa, po Oleśnicę, w wielu miastach Dolnego Śląska, dzięki aktywności DWUP, spotykali się beneficjenci, uczestnicy projektów, lokalne władze, osoby poszukujące pracy i ludzie, którym udział w unijnych działaniach, realnie i na lepsze, odmienił życie.
Read more

Nowa wersja Zasad wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Kapitał Ludzki Drukuj Email
Piątek, 31 Styczeń 2014 12:08
27 stycznia 2014 r. została podpisana zaktualizowana wersja dokumentu pt. "Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)". Dokument został skonsultowany z właściwymi instytucjami w okresie listopad – grudzień 2013 r. Zestawienie zgłoszonych uwag wraz z komentarzem Instytucji Zarządzającej PO KL zostało zamieszczone poniżej.
Read more


Czwartek 30 Styczeń 2014

Szczegółowe zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 7.4 PO KL - Aktualizacja Drukuj Email
Czwartek, 30 Styczeń 2014 10:34
Informujemy, że dokonano aktualizacji dokumentu Szczegółowe zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 7.4 PO KL . W zaktualizowanej wersji dokonano modyfikacji istniejących zapisów dot. maksymalnego dziennego i tygodniowego wymiaru staży (strona nr 6 dokumentu).
Zaktualizowaną wersję dokumentu zamieszczono w zakładce Dokumenty/Wytyczne IP/IP 2

Dokument można pobrać również tutaj
Read more


Środa 29 Styczeń 2014

Wzory dokumentów niezbędnych dla podpisania umowy - konkurs I/9.6.2/A/13 Drukuj Email
Środa, 29 Styczeń 2014 12:32
Informujemy, iż w zakładce Realizacja projektów konkursowych/Wzory dokumentów oraz Konkursy 2013 opublikowane zostaływ wzory dokumentów niezbędnych dla podpisania umowy w ramach konkursu I/9.6.2/A/13.

Dokumenty można pobrać również tutaj Read more

Podpisane umowy - Priorytet VII Drukuj Email
Środa, 29 Styczeń 2014 08:57
Zestawienie umów zawartych w styczniu 2014r. w ramach konkursu nr I/7.4/A/13 - pobierz plik
Zestawienie członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik Read more


Poniedziałek 27 Styczeń 2014

Ankieta - Weryfikacja Podmiotów do realizacji usług rozwojowych Drukuj Email
Poniedziałek, 27 Styczeń 2014 12:11
Celem ankiety jest weryfikacja czy zaproponowane kryteria dopuszczające podmioty do realizacji usług rozwojowych, na które przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego są prawidłowo sformułowane i realistyczne.

Przejdź do strony z ankietą

Serdecznie prosimy o wypełnienie ankiety do 21 lutego 2014r. Read more


Wtorek 21 Styczeń 2014

Plany działania na lata 2014-2015 Drukuj Email
Wtorek, 21 Styczeń 2014 10:14
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 5179/IV/14 z dnia 14 stycznia 2014 roku, przyjął do realizacji Plany działania na lata 2014-2015 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.Plany działania są dokumentami operacyjnymi, przygotowanymi przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia co do preferowanych form wsparcia, podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w okresie obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

Plany działania zostały pozytywnie zarekomendowane przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 40/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku. Po uzyskaniu opinii IZ PO KL kryteria wyboru projektów zawarte w PD zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO KL w dniu 11 grudnia 2013 r. uchwałą nr 138 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Planach działania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014-2015. W związku z powyższym IZ PO KL pismem ze stycznia br. zatwierdziła Plany działania na lata 2014-2015 w województwie dolnośląskim.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI
Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII
Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII - wersja obowiązująca
Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII - wersja archiwalna
Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII - wersja archiwalna
Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX - wersja obowiązująca
Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX - wersja archiwalna
Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX - wersja archiwalna

Read more


Poniedziałek 20 Styczeń 2014

Ogłoszenie o naborze w ramach Poddziałania 6.1.3 na 2014 rok Drukuj Email
Poniedziałek, 20 Styczeń 2014 19:05
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na 2014 rok w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów systemowych można składać w terminie od 30.01.2014 r. do 10.02.2014 r.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w informacji dotyczącej naboru wniosków – pobierz plik. Read more


Czwartek 16 Styczeń 2014

Wystawy w galeriach handlowych - najlepsze praktyki POKL Drukuj Email
Czwartek, 16 Styczeń 2014 13:39
W dniach od 2 do 20 grudnia 2013 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu zorganizował serię wystaw promujących projekty PO KL realizowane na Dolnym Śląsku. Wystawy odbyły się we: Wrocławiu w Arkadach Wrocławskich, Świdnicy w Galerii Świdnickiej, Bolesławcu w Bolesławiec City Center oraz Jeleniej Górze w Pasażu Grodzkim. Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć przedstawiających to wydarzenie.

Plany działania na lata 2014-2015 Drukuj Email
Czwartek, 16 Styczeń 2014 10:26
Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 5179/IV/14 z dnia 14 stycznia 2014 roku, przyjął do realizacji Plany działania na lata 2014-2015 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.
Read more


Środa 15 Styczeń 2014

Podpisane umowy - Priorytet VII Drukuj Email
Środa, 15 Styczeń 2014 09:14
Zestawienie umów zawartych w styczniu 2014r. w ramach konkursu nr I/7.4/A/13 - pobierz plik Read more


Środa 08 Styczeń 2014

Lista przedsiębiorstw, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia, doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL Drukuj Email
Środa, 08 Styczeń 2014 11:02
Zestawienie podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL według stanu na IV kwartał 2013 - pobierz plik Read more

Zwiększenie alokacji - konkurs nr I/6.1.1/PN/12 Drukuj Email
Środa, 08 Styczeń 2014 10:27
IOK informuje, iż w ramach konkursu nr I/6.1.1/PN/12 została zwiększona alokacja o kwotę 535 683,15 PLN, co umożliwiło podpisanie umowy o dofinansowanie z beneficjentem Fundacja Familijny Poznań na kwotę 983 990,05 PLN Read more


Piątek 03 Styczeń 2014

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/13 - procedura odwoławcza Drukuj Email
Piątek, 03 Styczeń 2014 14:45
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/13 - procedura odwoławcza” zatwierdzona Uchwałą nr 5157/IV/13  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  30 grudnia 2013 r.  w sprawie zmiany Uchwały nr 4934/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2013r. oraz zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/13 - procedura odwoławcza” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”  Działanie 9.6. „Upowszechnianie uczenia się dorosłych” Podziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Projekt znajdujący się na pozycji 1 na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/13 - procedura odwoławcza”  zostaje przyjęty  przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania.  Read more

Podpisane umowy - Priorytet IX Drukuj Email
Piątek, 03 Styczeń 2014 13:53
Zestawienie umów zawartych w grudniu 2013r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13 - pobierz plik Read more


Czwartek 02 Styczeń 2014

Podpisane umowy - Priorytet VIII Drukuj Email
Czwartek, 02 Styczeń 2014 12:17
Zestawienie umów zawartych w grudniu 2013r. w ramach konkursu nr I/8.1.1/A/12 - pobierz plik Read more

Indeksacja stawek jednostkowych w ramach Programu Kapitał Ludzki Drukuj Email
Czwartek, 02 Styczeń 2014 10:40
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) Instytucja Zarządzająca Programem zaktualizowała wysokość stawek jednostkowych dla szkoleń językowych i komputerowych
Read more


Wtorek 31 Grudzień 2013

Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą Programu Kapitał Ludzki Drukuj Email
Wtorek, 31 Grudzień 2013 11:15
23 grudnia 2013 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą Programu Kapitał Ludzki. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.
Read more

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki Drukuj Email
Wtorek, 31 Grudzień 2013 11:05
Od 1 stycznia 2014 r. będzie obowiązywać znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 grudnia 2013 r. Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.
Read more

Nowa wersja Zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki Drukuj Email
Wtorek, 31 Grudzień 2013 11:02
W grudniu br. zatwierdzone zostały zmienione Zasady kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), stanowiące element Systemu Realizacji PO KL. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
Read more

Informacja dla OPS i PCPR 2014-2015 Drukuj Email
Wtorek, 31 Grudzień 2013 09:56
Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej w roku 2014 i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w latach 2014-2015 w ramach Priorytetu VII PO KL - pobierz plik

Podział środków na lata 2014-2015 dla projektów planowanych do realizacji przez Ośrodki Pomocy Społecznej (7.1.1) oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (7.1.2) - pobierz plik Read more

Nowe rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis Drukuj Email
Wtorek, 31 Grudzień 2013 09:09
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis, opublikowane 24 grudnia br., które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. - pobierz plik Read more


Piątek 27 Grudzień 2013

Odpowiedzi na pytania Drukuj Email
Piątek, 27 Grudzień 2013 13:35
Odpowiedzi na pytania od beneficjentów, przesłane na spotkanie informacyjne dot. Priorytetu VII (dla projektów konkursowych), które odbyło się w dniu 9 grudnia 2013 r. - pobierz plik Read more


Wtorek 24 Grudzień 2013

Wesołych Świąt Drukuj Email
Wtorek, 24 Grudzień 2013 10:26


Serdeczne życzenia wielu radosnych chwil z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego co najlepsze w każdym dniu Nowego Roku 2014, składa
dyrekcja i pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Read more

Podpisane umowy - Priorytet VII Drukuj Email
Wtorek, 24 Grudzień 2013 09:26
Zestawienie umów zawartych we wrześniu 2013r. w ramach konkursu nr II/7.2.1/B/12 po procedurze odwoławczej - pobierz plik

Zestawienie członków KOP oceniających ww.projekty - pobierz plik Read more


Poniedziałek 23 Grudzień 2013

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/13 - procedura odwoławcza Drukuj Email
Poniedziałek, 23 Grudzień 2013 10:17
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/13 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 5110/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/13 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Projekt znajdujący się na liście rankingowej nie został przyjęty do dofinansowania. Read more


Piątek 20 Grudzień 2013

Prezentacja ze spotkania dla OPS/PCPR Drukuj Email
Piątek, 20 Grudzień 2013 10:24
Prezentacja ze spotkania dla OPS/PCPR pn. "Zasady naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w 2014 r.", które odbyło się które odbyło się 12 grudnia br. - pobierz plik Read more


Środa 18 Grudzień 2013

Konferencja - Efekty wdrażania PO KL 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska, najlepsze praktyki i rozwiązania w aspekcie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - Wrocław, 18 grudnia 2013r. Drukuj Email
Środa, 18 Grudzień 2013 11:55
W dniu 18 grudnia 2013r. we Wrocławiu odbyła się zorganizowana przez DWUP konferencja omawiająca efekty wdrażania PO KL 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska.
Read more


Piątek 13 Grudzień 2013

Debata Z KOBIETAMI O KOBIETACH - ”Moje życie zmieniło się dzięki EFS” - Wrocław, 13 grudnia 2013r. Drukuj Email
Piątek, 13 Grudzień 2013 12:06
Dnia 13 grudnia we Wrocławiu odbyło się już piąte, ostatnie spotkanie z cyklu „Moje życie zmieniło się dzięki EFS” organizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Przybyłych gości przywitała i otworzyła spotkanie Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP) - Renata Granowska. Spotkanie współprowadziła Magdalena Wdowiak-Urbańczyk – Kierownik Wydziału Promocji i Informacji w DWUP.
Read more


Piątek 06 Grudzień 2013

Eventy promocyjno - artystyczne „Miasta funduszami malowane” Drukuj Email
Piątek, 06 Grudzień 2013 14:39
Plenerowa impreza, w trakcie której najmłodsi mieszkańcy miast w których organizowana była impreza mieli możliwość spróbować swoich sił w malowaniu graffiti na specjalnie do tego celu przygotowanej ściance i poznać podstawy wykonywania tej sztuki.
Read more

Konkurs nr 5 - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” Drukuj Email
Piątek, 06 Grudzień 2013 13:05
Informujemy, że konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” został nierozstrzygnięty. Żadna ze zgłoszonych prac nie znalazła uznania Komisji Konkursowej a co za tym idzie nie zostali wyłonieni laureaci konkursu. Możliwość niewyłaniania zwycięzców z ww. powodu reguluje § 5, pkt. 2 Regulaminu Konkursu.
Read more

Podpisane umowy - konkurs nr I/9.6.2/A/13 Drukuj Email
Piątek, 06 Grudzień 2013 09:56
Zestawienie umów zawartych w listopadzie 2013r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13 - pobierz plik Read more


Czwartek 05 Grudzień 2013

Rozstrzygnięcie Konkursu nr 6 - Konkursu plastycznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”. Drukuj Email
Czwartek, 05 Grudzień 2013 15:41
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 29.11.2013r. rozstrzygnął Konkurs nr 6 - Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego.
Read more

Interpretacje dotyczące stawek jednostkowych w projekcie Drukuj Email
Czwartek, 05 Grudzień 2013 14:00
Wyjaśnienia Instytytucji Zarządzającej - Stosowanie uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich - pobierz plik

Skutki podatkowe otrzymania i wydatkowania dotacji w związku z realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz obowiązków ewidencyjnych z tym związanych - pobierz plik Read more

Rozstrzygnięcie Konkursu nr 4 - „Młody biznesmen – szansa na pierwszy milion” Drukuj Email
Czwartek, 05 Grudzień 2013 10:49
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 29.11.2013r. rozstrzygnął Konkurs nr 4 - „Młody biznesmen – szansa na pierwszy milion” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego.
Read more

Rozstrzygnięcie Konkursu nr 3 - Konkursu literackiego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”. Drukuj Email
Czwartek, 05 Grudzień 2013 10:14
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 29.11.2013r. rozstrzygnął Konkurs nr 3 - Konkursu literackiego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”  skierowany do do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego.
Read more

Rozstrzygnięcie konkursu nr 2 - „Europejski sukces - Fundusze blisko społeczeństwa" Drukuj Email
Czwartek, 05 Grudzień 2013 09:56
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 29.11.2013r. rozstrzygnął konkurs nr 2 - „Europejski sukces - Fundusze blisko społeczeństwa" skierowany do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego.
Read more


Środa 04 Grudzień 2013

Rozstrzygnięcie konkursu nr 1 - „Jak EFS zmienił moje życie" Drukuj Email
Środa, 04 Grudzień 2013 16:01
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 29.11.2013r. rozstrzygnął konkurs nr 1 - „Jak EFS zmienił moje życie" skierowany do uczestników projektów, członków rodzin uczestników oraz osób zaangażowanych w realizację  projektów wdrażanych w ramach PO KL przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Read more


Wtorek 03 Grudzień 2013

Konferencja - Efekty wdrażania PO KL 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska, najlepsze praktyki i rozwiązania w aspekcie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - Wrocław, 18 grudnia 2013r. Drukuj Email
Wtorek, 03 Grudzień 2013 12:00
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pt „Efekty wdrażania PO KL 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska, najlepsze praktyki i rozwiązania w aspekcie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 ”, która odbędzie we Wrocławiu 18 grudnia 2013r. – Dwór Polski – pl. Solny 16 (bud. Starej Giełdy – Sala Świetlikowa)

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na Dolnym Śląsku oraz przykładów projektów wpływających na rozwój kapitału ludzkiego w regionie w aspekcie nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Agenda konferencji - pobierz plik

Read more

Zastosowanie zasady równości szans w projektach POKL - bezpłatne szkolenie RO EFS we Wrocławiu Drukuj Email
Wtorek, 03 Grudzień 2013 11:27
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu, zaprasza przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z EFS z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach pt."Zastosowanie zasady równości szans w projektach POKL" organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu (Wrocław: 16-17 lub 18-19 grudnia br.).

Zaproszenie - pobierz plik
Program szkolenia - pobierz plik
Karta zgłoszeniowa - pobierz plik
Read more


Poniedziałek 02 Grudzień 2013

Podpisane umowy - konkurs nr I/8.1.1/A/12 Drukuj Email
Poniedziałek, 02 Grudzień 2013 10:30
Zestawienie umów zawartych w listopadzie 2013r. w ramach konkursu nr I/8.1.1/A/12 - pobierz plik Read more

Jelenia Góra. Bezpłatne szkolenie „Zasady kontroli w projektach PO KL” Drukuj Email
Poniedziałek, 02 Grudzień 2013 09:50
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Zasady kontroli w projektach PO KL” dnia 12-13 grudnia 2013 r. (czwartek-piątek) w Jeleniej Górze.
Read more


Piątek 29 Listopad 2013

Debata Z KOBIETAMI O KOBIETACH - ”Moje życie zmieniło się dzięki EFS”, 29.11.2013r. ŚWIDNICA Drukuj Email
Piątek, 29 Listopad 2013 11:24
W piątek 29 listopada z cykliczną debatą Z KOBIETAMI O KOBIETACH Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy odwiedził Świdnicę. Było to kolejne, już 4 spotkanie z tej serii. Jak dotychczas - debatę otworzyła i przywitała gości Renata Granowska- Wicedyrektor DWUP.
Read more


Środa 27 Listopad 2013

Informacja dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. Drukuj Email
Środa, 27 Listopad 2013 13:51
W związku z licznymi wątpliwościami Beneficjentów instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje co następuje:

Zgodnie z Podręcznikiem wskaźników Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 pomiaru wskaźnika Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach projektu:
- w tym w zakresie języków obcych,
- w tym w zakresie ICT

dokonuje się z „chwilą zakończenia udziału w projekcie”.  

Przez zakończenie udziału w projekcie należy rozumieć skorzystanie przez uczestnika ze wszystkich  możliwości, które przewidział dla niego Wnioskodawca tj. uczestnik ukończył szkolenie (otrzymał zaświadczenie ukończenia szkolenia) oraz przystąpił do wszystkich egzaminów przewidzianych w projekcie, umożliwiających otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji w określonych obszarach.

Pomiaru wskaźnika należy dokonać z chwilą zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie i wykazywać wyłącznie osoby, które zakończyły udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką.    Read more

Debata Z KOBIETAMI O KOBIETACH - ”Moje życie zmieniło się dzięki EFS” - Wrocław, 13 grudnia 2013r. Drukuj Email
Środa, 27 Listopad 2013 13:25
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na otwartą debatę kobiet pozostających bez zatrudnienia i powracających na rynek pracy z kobietami aktywnymi zawodowo, która odbędzie się w dniu 13 grudnia - Hotel Jasek we Wrocławiu przy ul. Sułowskiej 39.
Read more

Spotkanie informacyjne dla OPS i PCPR - Wrocław Drukuj Email
Środa, 27 Listopad 2013 08:56
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie działających na terenie Dolnego Śląska, które zainteresowane są realizacją projektów systemowych w 2014 r.
Poruszane kwestie dotyczyć będą poprawnego sporządzania wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności budżetu projektu, kwalifikowalności wydatków oraz zasad udziału OPS/PCPR w realizacji projektów systemowych w 2014 r.
Read more


Piątek 22 Listopad 2013

Relacja z Konferencji - Karczowiska, 21-22 listopada Drukuj Email
Piątek, 22 Listopad 2013 13:56
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z Wrocławia, poprzez różnorodne spotkania, debaty i konferencje promuje wybrane działania. Adresatami takich projektów są kobiety, osoby w wieku 50+, bezrobotni, niepełnosprawni, wykluczeni z rynku pracy. Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu legnicko-głogowskiego była tematem konferencji zorganizowanej w dniach 21 i 22 listopada, przez DWUP w hotelu „Chata Karczowiska”, w miejscowości Karczowiska.
Read more

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 7.5.1 Drukuj Email
Piątek, 22 Listopad 2013 12:24
Informujemy. że udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.1.

Pliki do pobrania:
 
Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) - pobierz plik
Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) - pobierz plik
Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja aktualizująca) - pobierz plik

Instrukcja użytkownika v 4.0 - pobierz plik
Instrukcja instalacji v 3.0 - pobierz plik

Do 25 listopada br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 7.5.0 jak i 7.5.1. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.1.
Read more


Czwartek 21 Listopad 2013

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Priorytetu VII PO KL Drukuj Email
Czwartek, 21 Listopad 2013 13:16
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie szkoleniowe dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na spotkaniu omawiane będą kwestie dotyczące realizacji i rozliczania projektów, wniosków o płatność i kwalifikowalności wydatków.
Data i miejsce spotkania: 09.12.2013 r., Filia DWUP we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, sala konferencyjna 316A - III piętro.
Godziny spotkania: 10:00 - 14:00.

Z uwagi na omawianą tematykę na spotkanie zapraszamy przedstawicieli Państwa instytucji, którzy na co dzień są zaangażowani w rozliczanie realizowanych projektów w szczególności sporządzających wnioski o płatność.
Read more


Środa 20 Listopad 2013

Debata Z KOBIETAMI O KOBIETACH - ”Moje życie zmieniło się dzięki EFS” Drukuj Email
Środa, 20 Listopad 2013 15:26
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na otwartą debatę kobiet pozostających bez zatrudnienia i powracających na rynek pracy z kobietami aktywnymi zawodowo, która odbędzie się w dniu 29 listopada - Hotel ESPERANTO w Świdnicy ul. Stęczyńskiego 18.

Spotkanie zorganizowane dla wszystkich chętnych kobiet, a szczególnie dla kobiet pozostających bez zatrudnienia i powracających na rynek pracy.
Read more


Wtorek 19 Listopad 2013

Debata Z KOBIETAMI O KOBIETACH - ”Moje życie zmieniło się dzięki EFS” 19.11.2013, KŁODZKO Drukuj Email
Wtorek, 19 Listopad 2013 10:02

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z Wrocławia, zaprosił mieszkanki Kłodzka i powiatu, by 19 listopada dyskutować o miejscu kobiet na rynku pracy. Debata pod hasłem „Z kobietami, o kobietach” została, jako kolejna z cyklu, zorganizowana by przekazywać paniom informacje o projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, opowiedzieć o możliwościach podnoszenia swoich zawodowych kwalifikacji, ale przede wszystkim by rozmawiać o dobrych praktykach i pomysłach na to, jak ułatwić kobietom podjęcie dobrego zatrudnienia.
Read more

Jelenia Góra. Bezpłatne szkolenie RO EFS nt. zarządzania i rozliczania projektów z PO KL Drukuj Email
Wtorek, 19 Listopad 2013 09:56
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Rozliczanie wniosków o płatność i zarządzanie finansami realizowanych projektów PO KL” w dn. 26 - 27 listopada 2013 r. w Jeleniej Górze.
Read more


Piątek 15 Listopad 2013

Konferencja, 21-22 Listopada 2013 r., Karczowiska Drukuj Email
Piątek, 15 Listopad 2013 12:41
Szanowni Państwo,

informujemy, że termin zgłaszania uczestnictwa w Konferencji, która odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2013 r. -  Hotel "Chata Karczowiska"- Karczowiska 4, 59-307 Karczowiska został wydłużony do dnia 18.11.2013r. do godziny 13:00 Więcej informacji na temat Konferencji znajdą Państwo tutaj. Read more

Debata Z KOBIETAMI O KOBIETACH - ”Moje życie zmieniło się dzięki EFS” 15.11.2013, MILICZ Drukuj Email
Piątek, 15 Listopad 2013 10:30
Mieszkanki Milicza i miejscowości wchodzących w skład powiatu, spotkały się 15 listopada na debacie, zorganizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy .
Read more


Czwartek 14 Listopad 2013

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli PUP Drukuj Email
Czwartek, 14 Listopad 2013 10:42
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza przedstawicieli powiatowych urzędów pracy działających na terenie Dolnego Śląska, zaangażowanych w przygotowanie wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność oraz rozliczanie projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL na spotkanie informacyjne.

Spotkanie zostanie przeprowadzone 25 listopada br (poniedziałek) we Wrocławiu w godz. 9.30 -12.30 w Art Hotelu przy ul. Kiełbaśniczej 20.
Read more


Wtorek 12 Listopad 2013

Zasada konkurencyjności - interpretacja Drukuj Email
Wtorek, 12 Listopad 2013 15:13
Interpretacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca zasady konkurencyjności - pobierz plik Read more


Piątek 08 Listopad 2013

Komunikat w sprawie doprecyzowania i wyjaśnienia zapisów dotyczących procedury odwoławczej Drukuj Email
Piątek, 08 Listopad 2013 12:48
Komunikat w sprawie doprecyzowania i wyjaśnienia zapisów dotyczących procedury odwoławczej dla konkursów ogłoszonych/wznowionych po 28.06.2013 r. w ramach poszczególnych Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Z uwagi na zmiany w procedurze odwoławczej, które nastąpiły od dnia 28 czerwca 2013 r. również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712, z późniejszymi zmianami), instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) niniejszym doprecyzowuje zapisy zawarte w Dokumentacji konkursowej oraz w pouczeniach pism do Beneficjentów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wymogi, które mogłyby być nie do końca zrozumiałe dla Beneficjentów.
Read more


Czwartek 07 Listopad 2013

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/13 - procedura odwoławcza Drukuj Email
Czwartek, 07 Listopad 2013 15:56
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/13 po procedurze odwoławczej - zatwierdzona Uchwałą nr 4934/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/13 po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Do dofinansowania zostały przyjęte projekty znajdujące się na pozycjach od 1 do 16 listy rankingowej. Read more


Wtorek 05 Listopad 2013

Podpisane umowy Drukuj Email
Wtorek, 05 Listopad 2013 09:35
Zestawienie umów zawartych w październiku 2013r. w ramach konkursu nr I/6.1.1/A/12 - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w październiku 2013r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13 - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w październiku 2013r. w ramach konkursu nr I/8.1.1/A/12 - pobierz plik Read more


Poniedziałek 04 Listopad 2013

Debata Z KOBIETAMI O KOBIETACH - ”Moje życie zmieniło się dzięki EFS” 15.11.2013, MILICZ Drukuj Email
Poniedziałek, 04 Listopad 2013 15:40
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na otwartą debatę kobiet pozostających bez zatrudnienia i powracających na rynek pracy z kobietami aktywnymi zawodowo, która odbędzie się w dniu 15 listopada w Restauracji "Parkowa" przy ul. Piłsudskiego 2 w Miliczu.
Read more

Debata Z KOBIETAMI O KOBIETACH - ”Moje życie zmieniło się dzięki EFS” 19.11.2013, KŁODZKO Drukuj Email
Poniedziałek, 04 Listopad 2013 15:37
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na otwartą debatę kobiet pozostających bez zatrudnienia i powracających na rynek pracy z kobietami aktywnymi zawodowo, która odbędzie się w dniu 19 listopada w Restauracji Majowy Sen przy ul. Wyspiańskiego 40 w Kłodzku.
Read more

Informacja dla beneficjentów Drukuj Email
Poniedziałek, 04 Listopad 2013 13:13
IW (IP2) w związku z pojawiającymi się wątpliwościami Beneficjentów przypomina, że angażując personel projektu należy mieć na uwadze zapisy sformułowane w Wytycznych m.in. na przestrzeni lat 2012-2013 w przypadku zatrudniania personelu projektu na podstawie stosunku pracy:

W roku 2012 uregulowano to m.in. zapisem, że wszystkie zadania, w których realizację zaangażowany jest dany pracownik beneficjenta powinny zostać uregulowane w ramach umowy o pracę; oznacza to bezwzględny zakaz zatrudniania własnych pracowników będących personelem projektu do realizacji innych zadań na podstawie innych umów, np. cywilnoprawnych. Jeżeli Beneficjent chce zaangażować dotychczasowego pracownika będącego personelem projektu do realizacji innych zadań w ramach projektu, należy zmienić mu zakres obowiązków w ramach stosunku pracy (…)\
Read more

DEBATA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA pt. „Dostępność: dofinansowań i pożyczek do nowootwieranych działalności gospodarczych, projektów prowadzących do aktywizacji zawodowej oraz pozyskania kompetencji językowych i ICT ”- Wrocław - 13 listopada 2013 r. Drukuj Email
Poniedziałek, 04 Listopad 2013 10:47
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza, w szczególności osoby zainteresowanie:
- pozyskaniem środków na utworzenie działalności gospodarczej
- zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych kursów i szkoleń językowych oraz komputerowych,
- uczestnictwem w programach aktywizacji zawodowej, w ramach których oferowane są staże i praktyki zawodowe,
na debatę informacyjno-promocyjną pt. „Dostępność: dofinansowań i pożyczek do nowootwieranych działalności gospodarczych,  projektów prowadzących do aktywizacji zawodowej oraz pozyskania kompetencji językowych i ICT”.

Debata zostanie zorganizowana 13 listopada br. we Wrocławiu - Art Hotel przy ul. Kiełbaśniczej 20 w godzinach 10:00-12:00

Agenda - pobierz plik
Read more


Czwartek 31 Październik 2013

Konsultacje Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej Drukuj Email
Czwartek, 31 Październik 2013 13:53
Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 i 2a oraz art.14 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), rozpoczął w dniu 23 października 2013 r. konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020.
Read more

Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu legnicko-głogowskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020 Drukuj Email
Czwartek, 31 Październik 2013 13:36
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pn „Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu legnicko-głogowskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020”, która odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2013 r. -  Hotel "Chata Karczowiska"- Karczowiska 4, 59-307 Karczowiska
Read more


Środa 30 Październik 2013

Relacja z Konferencji - Polanica Zdrój, 24-25 października i Karpacz, 29-30 października. Drukuj Email
Środa, 30 Październik 2013 15:49
Dobre praktyki i współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w mijającej i nowej perspektywie finansowej, to przesłanie konferencji, jakie w dniach 24-25 października w Polanicy i 29-30 października w Karpaczu zorganizował Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Read more


Wtorek 29 Październik 2013

Bezpłatne szkolenia RO EFS Wrocław/Jelenia Góra - "Wypełnianie wniosku o dofinansowanie na konkurs w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL" Drukuj Email
Wtorek, 29 Październik 2013 11:18
Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu oraz w Jeleniej Górze zapraszają na bezpłatne szkolenia - Wypełnianie wniosków o dofinansowanie ma konkurs w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Szkolenie Wrocław (12-13 listopada 2013r.) - czytaj więcej
Szkolenie Jelenia Góra (14-15 listopada 2013r.) - czytaj więcej
Read more

Konsultacje RPO WD 2014-2020 Drukuj Email
Wtorek, 29 Październik 2013 10:52
Szanowni Państwo,
w dniu 25 października 2013 r. Uchwałą Nr 4894/IV/13 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - pobierz plik.
Konsultacje społeczne dokumentu będą prowadzone od 28 października do 2 grudnia br.
Formularz  zgłaszania uwag oraz informacje dot. spotkań konsultacyjnych znajdują się  pod adresem:  http://www.konsultacje.rpo.dolnyslask.pl/


Read more

KONSULTACJE SPOŁECZNE DRUGIEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL Drukuj Email
Wtorek, 29 Październik 2013 09:19
W wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych pierwszej wersji Planu działania na lata 2014-2015, a także po otrzymaniu dodatkowych zaleceń Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucja Pośrednicząca PO KL opracowała II projekt Planów działania na lata 2014-2015 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim.
Poniżej zamieszczamy ich zakres merytoryczny, wskazujący priorytetowe kierunki wsparcia oraz założenia dot. szczegółowych kryteriów wyboru projektów*.
Read more


Poniedziałek 28 Październik 2013

Infolinia Drukuj Email
Poniedziałek, 28 Październik 2013 10:34
Informujemy, że od dnia 3 listopada 2013 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy funkcjonować będzie tylko jeden numer infolinii tj. 0800 300 376 (dostępny tylko z telefonu stacjonarnego) Read more


Środa 23 Październik 2013

Konferencja, 29-30 października 2013 r., Karpacz Drukuj Email
Środa, 23 Październik 2013 09:49
Szanowni Państwo,

informujemy, że termin zgłaszania uczestnictwa w Konferencji, która odbędzie się w dniach 29-30 października 2013 r. w Hotelu "Konradówka", ul. Nad Łomnicą 20c w Karpaczu został wydłużony do dnia 25.10.2013r. do godziny 13:00 Więcej informacji na temat Konferencji znajdą Państwo tutajRead more


Wtorek 22 Październik 2013

Debata informacyjno-promocyjna pn. „Dolnośląskie innowacje społeczne, prezentacja, adaptacja i włączanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi kapitału społecznego na Dolnym Śląsku” - 22 października 2013 roku, Wrocław Drukuj Email
Wtorek, 22 Październik 2013 13:57
Wrocławski Art Hotel, gościł 22 października 2013 roku uczestników debaty informacyjno-promocyjnej, zorganizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Pod hasłem „Dolnośląskie innowacje społeczne, prezentacja, adaptacja i włączanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi kapitału społecznego na Dolnym Śląsku”, omawiano wybrane ciekawe, realizowane w regionie projekty.
Read more


Czwartek 17 Październik 2013

Nowa wersja Zasad systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 Drukuj Email
Czwartek, 17 Październik 2013 10:24
Informujemy, że IZ PO KL opublikowała znowelizowaną wersję Zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Read more

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor wersja 8.7.1 (wersja off-line) Drukuj Email
Czwartek, 17 Październik 2013 09:51
Informujemy, że IZ PO KL udostępniła wersję 8.7.1 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line.
Read more

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.4/A/13 Drukuj Email
Czwartek, 17 Październik 2013 09:11
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13 zatwierdzona Uchwałą nr 4853/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13 w ramach Priorytetu VII, Działania 7.4 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycjach od 1 do 2.
Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/7.4/A/13 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2013 wynosi 3 000 000,00 PLN. Read more


Środa 16 Październik 2013

Konferencja, 24-25 października 2013 r., Polanica Zdrój Drukuj Email
Środa, 16 Październik 2013 10:06
Szanowni Państwo,

informujemy, że termin zgłaszania uczestnictwa w Konferencji, która odbędzie się w dniach  24-25 października 2013 r. w Hotelu "Polanica”, ul. Warszawska 16 w Polanicy Zdrój został wydłużony do dnia 18.10.2013r. do godziny 12:00
Więcej informacji na temat Konferencji znajdą Państwo tutajRead more


Wtorek 15 Październik 2013

Debata Z KOBIETAMI O KOBIETACH - ”Moje życie zmieniło się dzięki EFS” - Oława 15 października 2013r. Drukuj Email
Wtorek, 15 Październik 2013 12:02
Sala konferencyjna Hotelu Sobieski w Oławie, 15 października gościła uczestniczki otwartej debaty pod hasłem „Z kobietami o kobietach”, zorganizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z Wrocławia.
Read more


Poniedziałek 14 Październik 2013

Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu jeleniogórskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020 Drukuj Email
Poniedziałek, 14 Październik 2013 09:57
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pn „Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu jeleniogórskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020”, która odbędzie się w dniach  29-30 października 2013 r. -  Hotel "Konradówka"- ul. Nad Łomnicą 20c, 50-540 Karpacz

Read more


Piątek 11 Październik 2013

Zaproszenie do udziału w konkursach popularyzujących wiedzę o funduszach unijnych. Drukuj Email
Piątek, 11 Październik 2013 09:10
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ma przyjemność zaprosić do udziału w konkursach, których celem jest popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju regionu. Na autorów najlepszych prac nadesłanych na konkursy czekają atrakcyjne nagrody pieniężne (Konkurs nr 1), rzeczowe (Konkursy od 2 do 6) i upominki promocyjne.

Read more


Czwartek 10 Październik 2013

Relacja z Konferencji - Domasław, 9-10 października 2013 r. Drukuj Email
Czwartek, 10 Październik 2013 12:41
W Domasławiu, 9. i 10. października, odbyła się konferencja pod hasłem „Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu wrocławskiego w kontekście komplementarności, potrzeb i możliwości finansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"
Read more


Wtorek 08 Październik 2013

DEBATA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA pt. „Dolnośląskie innowacje społeczne, prezentacja, adaptacja i włączanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi kapitału społecznego na Dolnym Śląsku”- Wrocław - 22 października 2013 r. Drukuj Email
Wtorek, 08 Październik 2013 13:50
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na debatę informacyjno-promocyjną pt. „Dolnośląskie innowacje społeczne, prezentacja, adaptacja i włączanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi kapitału społecznego na Dolnym Śląsku”.

Debata zostanie zorganizowana 22 pażdziernika br. we Wrocławiu - Art Hotel przy ul. Kiełbaśniczej 20 w godzinach 10:00-12:00

Agenda - pobierz plik
Read more

Konferencja - Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu wałbrzyskiego w kontekście komplementarności, potrzeb i możliwości finansowania projektów ze środków EFS w ramach PO KL oraz nowego RPO 2014-2020 Drukuj Email
Wtorek, 08 Październik 2013 07:39
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pn „Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu wałbrzyskiego w kontekście komplementarności, potrzeb i możliwości finansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020”, która odbędzie się w dniach  24-25 października 2013 r. w Hotelu "Polanica”, ul. Warszawska 16 w Polanicy Zdrój.
Read more


Poniedziałek 07 Październik 2013

Nowa wersja 7.5.0 Generatora Wniosków Płatniczych Drukuj Email
Poniedziałek, 07 Październik 2013 14:17
7 października 2013 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.0.
Read more

Debata Z KOBIETAMI O KOBIETACH - ”Moje życie zmieniło się dzięki EFS” Drukuj Email
Poniedziałek, 07 Październik 2013 12:18
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na otwartą debatę kobiet pozostających bez zatrudnienia i powracających na rynek pracy z kobietami aktywnymi zawodowo, która odbędzie się w dniu 15 października w Hotelu Sobieski w Oławie.

Spotkanie zorganizowane dla wszystkich chętnych kobiet, a szczególnie dla kobiet pozostających bez zatrudnienia i powracających na rynek pracy.
Read more


Piątek 04 Październik 2013

Podpisane umowy - Priorytet VI Drukuj Email
Piątek, 04 Październik 2013 09:19
Zestawienie umów zawartych we wrześniu 2013r. w ramach konkursu nr II/6.1.1/PN/12 - pobierz plik Read more

Lista przedsiębiorstw, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia, doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL. Drukuj Email
Piątek, 04 Październik 2013 09:04
W związku z zastosowaniem w ramach konkursu I/8.1.1/A/12 kryterium strategicznego: „grupę docelową projektu stanowi wyłącznie przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa, nie korzystające dotąd z pomocy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach formy wsparcia, o którą obecnie się ubiega: szkoleń lub doradztwa objętych zasadami pomocy publicznej” oraz z uwagi na prośby Beneficjentów związane z koniecznością zidentyfikowania przedsiębiorstw, które nie korzystały z ww. wsparcia, załączamy listę przedsiębiorstw, których pracownicy korzystali z ww. wsparcia w ramach Działania 8.1. POKL

Zestawienie podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL (stan na 30.09.2013) - pobierz plik Read more


Wtorek 01 Październik 2013

Podpisane umowy - Priorytet VIII Drukuj Email
Wtorek, 01 Październik 2013 14:41
Zestawienie umów zawartych we wrześniu 2013r. w ramach konkursu nr I/8.1.1/A/12 - pobierz plik Read more


Poniedziałek 30 Wrzesień 2013

Jak wziąć udział w kursach i szkoleniach realizowanych ze środków unijnych w ramach PO KL? Drukuj Email
Poniedziałek, 30 Wrzesień 2013 09:17
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 daje mieszkańcom Dolnego Śląska szereg możliwości dotyczących zdobywania wiedzy, podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych czy po prostu rozwijania zainteresowań.
Gdzie szukać informacji o planowanych szkoleniach, kursach, doradztwie itp. ? – czytaj więcej Read more


Piątek 27 Wrzesień 2013

IV edycja Targów Projektów Drukuj Email
Piątek, 27 Wrzesień 2013 12:00
W dniu 6 września br. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował Targi Projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  imprezę mającą na celu przedstawienie najlepszych praktyk z zakresu realizacji projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Była to już czwarta edycja imprezy, która po raz pierwszy odbyła się 8 maja 2010 r. również we Wrocławiu i rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego regionu.
Read more


Czwartek 19 Wrzesień 2013

Konferencja - Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu wrocławskiego w kontekście komplementarności, potrzeb i możliwości finansowania projektów ze środków EFS w ramach PO KL oraz nowego RPO 2014-2020 Drukuj Email
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 12:39
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pn „Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu wrocławskiego w kontekście komplementarności, potrzeb i możliwości finansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020”, która odbędzie się w dniach  9-10 października 2013 roku w Hotelu ECLIPSE przy ul. Kwiatowej 75 w Domasławiu.
Read more

Konkurs nr 6 - Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół podstawowych Drukuj Email
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 12:22

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” promujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) dla uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego.
Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju regionu wśród uczniów dolnośląskich szkół, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej.
Read more

Konkurs nr 5 - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Drukuj Email
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 12:16
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Celem konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej mających istotny wpływ na takie obszary życia jak: możliwość podjęcia zatrudnienia lub zdobycia lepszej pracy, dostęp do edukacji i kultury, wzrost przedsiębiorczości,  rozwój firm oraz organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i wspierających osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej takich jak np. osoby niepełnosprawne, bezrobotne itp.
Read more

Konkurs nr 4 - „Młody biznesmen – szansa na pierwszy milion” - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Drukuj Email
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 12:09
Jesteś przedsiębiorczy? Masz pomysł na własny biznes?

Spróbuj swoich sił w konkursie ogłoszonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Młody biznesmen – szansa na pierwszy milion” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego.

Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczych postaw wśród młodych ludzi, promowanie kreatywnego myślenia, popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju regionu wśród uczniów dolnośląskich szkół, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej.
Read more

Konkurs nr 3 - Konkurs literacki „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół gimnazjalnych Drukuj Email
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 12:02
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs literacki „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Celem konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej mających istotny wpływ na takie obszary życia jak: możliwość podjęcia zatrudnienia lub zdobycia lepszej pracy, dostęp do edukacji i kultury, wzrost przedsiębiorczości,  rozwój firm oraz organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i wspierających osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej takich jak np. osoby niepełnosprawne, bezrobotne itp.
Read more

Konkurs nr 2 - „Europejski Sukces – Fundusze blisko społeczeństwa” skierowany do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej Drukuj Email
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 11:55
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs „Europejski Sukces – Fundusze blisko społeczeństwa” skierowany do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego.

Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk, efektów i  ciekawych rozwiązań zastosowanych w projektach systemowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII, z punktu widzenia realizatorów tj. Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego.
Read more

Konkurs nr 1 - na krótką opowieść pt. „Jak EFS zmienił moje życie” Drukuj Email
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 11:47
Zapraszamy uczestników, członków rodzin uczestników, projektów oraz osoby zaangażowane w realizację  projektów wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, do udziału w konkursie  na krótką opowieść pt. „EFS zmienił moje życie” (maksymalnie 2 strony tekstu w postaci wywiadu/opisu/opowieści – przygotowanego zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie Konkursu).
Read more


Środa 18 Wrzesień 2013

Wyjaśnienie UOKiK Drukuj Email
Środa, 18 Wrzesień 2013 14:16
Wyjaśnienie UOKiK dotyczące definicji i statusu przedsiębiorstwa w odniesieniu do instytucji kultury (np. muzeów, galerii, teatrów, domów kultury, bibliotek publicznych) - pobierz plik Read more


Wtorek 17 Wrzesień 2013

Konsultacje PO WER 2014-2020 Drukuj Email
Wtorek, 17 Wrzesień 2013 10:51
We wrześniu i październiku br. odbędzie się szereg spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowanego projektu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków i zakresu wsparcia zaproponowanych w ramach PO WER 2014-2020 - czytaj więcej

Informacje na temat konsultacji, które odbęda się 24 września 2013 r. we Wrocławiu - czytaj więcej Read more


Piątek 13 Wrzesień 2013

Informacja dla OPS i PCPR 2013-2014 - aktualizacja Drukuj Email
Piątek, 13 Wrzesień 2013 09:57
Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej w latach 2013 - 2014 i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2013 w ramach Priorytetu VII PO KL AKTUALIZACJA 12.09.2013 r. - pobierz plik Read more


Środa 11 Wrzesień 2013

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/7.2.1/B/12 – procedura odwoławcza Drukuj Email
Środa, 11 Wrzesień 2013 15:08
Lista rankingowa wniosku o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego II/7.2.1/B/12 po procedurze odwoławczej zatwierdzonej Uchwałą nr 4704/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 września 2013 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 3659/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Read more

Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 8.7 Drukuj Email
Środa, 11 Wrzesień 2013 10:13
Informujemy, że IZ PO KL udostępniła nową wersję 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL. Zmiana wersji podyktowana jest przede wszystkim dostosowaniem aplikacji do obsługi nowych wskaźników w związku z przeglądem śródokresowym Priorytetu V.
Read more


Piątek 06 Wrzesień 2013

IV edycja Targów Projektów Drukuj Email
Piątek, 06 Wrzesień 2013 12:07
W dniu 6 września br. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował Targi Projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  imprezę mającą na celu przedstawienie najlepszych praktyk z zakresu realizacji projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Była to już czwarta edycja imprezy, która po raz pierwszy odbyła się 8 maja 2010 r. również we Wrocławiu i rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego regionu.
Read more


Czwartek 05 Wrzesień 2013

Podpisane umowy - Priorytet VI i IX Drukuj Email
Czwartek, 05 Wrzesień 2013 12:52
Zestawienie umów zawartych w sierpniu 2013r. w ramach konkursu nr I/6.1.1/A/12 - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w sierpniu 2013r. w ramach konkursu nr I/9.6.1/A/12 - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w sierpniu 2013r. w ramach konkursu nr I/9.6.1/A/12, procedura odwoławcza - pobierz plik
Zestawienie członków KOP oceniających ww. wnioski - pobierz plik Read more

Dobre praktyki EFS Drukuj Email
Czwartek, 05 Wrzesień 2013 11:16
Konkurs przeznaczony jest dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL.
Czytaj więcej...
Read more


Środa 04 Wrzesień 2013

Zapraszamy na IV edycję Targów Projektów Drukuj Email
Środa, 04 Wrzesień 2013 12:38
Już w najbliższy piątek 6 września zapraszamy Państwa na wrocławski Plac Solny, gdzie odbędą się Targi Projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Impreza ta ma na celu przedstawienie najlepszych praktyk z zakresu realizacji projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - projektów, które wspierają aktywizację zawodową, integrację społeczną oraz prowadzą do rozwoju kadr pracujących na Dolnym Śląsku. Jest to już czwarta edycja imprezy, która po raz pierwszy odbyła się 8 maja 2010 r. również we Wrocławiu i rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego regionu.

Czytaj więcej...


Patronat honorowy
:     
Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego           
Lidia Geringer de Oedenberg – Posłanka do  Parlamentu Europejskiego
Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego        
Jacek Protasiewicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski

         

Patronat medialny:

                                                  
Read more

Punkt Informacyjny PO KL - Targi Projektów - 6 września 2013r. Drukuj Email
Środa, 04 Wrzesień 2013 11:26
Informujemy, że w dniu 6 września br. (piątek) na wrocławskim Placu Solnym (godz. 11.00-17.00) uruchamiamy mobilny Punkt Informacyjny PO KL, w którym pracownicy DWUP będą udzielali konsultacji podczas organizowanych Targów Projektów PO KL.
Tego dnia przenosimy działalność Punktu Informacyjnego z al. Armii Krajowej we Wrocławiu bezpośrednio na Targi Projektów.
Osoby zainteresowane pozyskaniem informacji dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do odwiedzenia Naszego stoiska na Placu Solnym lub prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziałów odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych Priorytetów PO KL w DWUP tj. :

- Wydział Aktywizacji Zawodowej i Kształcenia Ustawicznego - Priorytet VI i IX PO KL,
- Wydział Integracji Społecznej - Priorytet VII PO KL,
- Wydział Adaptacyjności - Priorytet VIII PO KL.  Read more


Wtorek 03 Wrzesień 2013

Lista przedsiębiorstw, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia, doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL. Drukuj Email
Wtorek, 03 Wrzesień 2013 10:11
W związku z zastosowaniem w ramach konkursu I/8.1.1/A/12 kryterium strategicznego: „grupę docelową projektu stanowi wyłącznie przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa, nie korzystające dotąd z pomocy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach formy wsparcia, o którą obecnie się ubiega: szkoleń lub doradztwa objętych zasadami pomocy publicznej” oraz z uwagi na prośby Beneficjentów związane z koniecznością zidentyfikowania przedsiębiorstw, które nie korzystały z ww. wsparcia, załączamy listę przedsiębiorstw, których pracownicy korzystali z ww. wsparcia w ramach Działania 8.1. POKL

Zestawienie podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL (stan na 31.08.2013) - pobierz plik Read more


Poniedziałek 02 Wrzesień 2013

Podpisane umowy - Priorytet VIII Drukuj Email
Poniedziałek, 02 Wrzesień 2013 12:52
Zestawienie umów zawartych w sierpniu 2013r. w ramach konkursu nr I/8.1.1/A/12 - pobierz plik Read more

Seminarium informacyjne pn. „Europa Środkowa to właśnie tu – Co za nami, ile przed nami?”, Wrocław 26 września 2013 r. Drukuj Email
Poniedziałek, 02 Wrzesień 2013 10:15
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zapraszają na seminarium informacyjne pn. „Europa Środkowa to właśnie tu – Co za nami, ile przed nami?”

Seminarium poświęcone będzie zobrazowaniu wpływu i znaczenia projektów realizowanych w ramach Programu dla Europy Środkowej na rozwój regionu. Podsumowane zostaną rezultaty i sukcesy Programu dla Europy Środkowej, przy jednoczesnym zaprezentowaniu najważniejszych założeń przyszłego Programu w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Read more


Środa 28 Sierpień 2013

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/13 Drukuj Email
Środa, 28 Sierpień 2013 15:09
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/13 zatwierdzona Uchwałą nr 4635/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/13 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.2 "Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Do dofinansowania zostały przyjęte projekty znajdujące się na pozycjach od 1 do 21 listy rankingowej. Read more


Poniedziałek 26 Sierpień 2013

KONSULTACJE SPOŁECZNE PIERWSZEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 Drukuj Email
Poniedziałek, 26 Sierpień 2013 15:03
Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje, że przystąpiła do prac nad Planami działania na lata 2014-2015 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim. Zapraszamy do udziału w spotkaniu z Pracownikami IP PO KL (9 września br.) oraz konsultowania propozycji PD drogą elektroniczną (w dniach 26 sierpnia - 6 września br.).
Read more


Środa 14 Sierpień 2013

Zmieniony Plan działania dla Priorytetu IX PO KL oraz aktualizacja harmonogramu konkursów Drukuj Email
Środa, 14 Sierpień 2013 08:56
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 4530/IV/13 z dnia 6 sierpnia 2013 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu IX w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.
Read more


Piątek 09 Sierpień 2013

Szwedzki Urząd Pracy poszukuje partnerów do projektu współfinansowanego z EFS Drukuj Email
Piątek, 09 Sierpień 2013 08:20
Szwedzki Urząd Pracy, Arbetsförmedlingen, jest pomysłodawcą i właścicielem projektu EFS pt. „Równe szanse”, realizowanego do czerwca 2014 roku.  Projekt ten, zgodnie ze swoim motto, ma „otworzyć drzwi dla osób niepełnosprawnych i zmienić postawy poprzez pokazanie umiejętności i zdolności tych osób”.
Celem projektu jest rozwiązywanie problemu niedopasowania osób niepełnosprawnych do rynku pracy. Projekt realizowany jest we współpracy ze Szwedzkim Instytutem Technologii Wspomagających, organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne i pracodawcami (przemysł). Projekt jest finansowany przez Szwedzki Urząd Pracy i Europejski Fundusz Społeczny. 
Read more


Piątek 02 Sierpień 2013

Podpisane umowy - Priorytet IX Drukuj Email
Piątek, 02 Sierpień 2013 09:08
Zestawienie umów zawartych w lipcu 2013r. w ramach Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12 – procedura odwoławcza  - pobierz plik
Zestawienie członków KOP oceniających ww. wnioski - pobierz plik Read more


Czwartek 01 Sierpień 2013

Podpisane umowy - Priorytet VIII Drukuj Email
Czwartek, 01 Sierpień 2013 09:26
Zestawienie umów zawartych w lipcu 2013r. w ramach konkursu nr I/8.1.1/A/12 - pobierz plik Read more

Nabór wniosków - konkurs I/7.4/A/13 Drukuj Email
Czwartek, 01 Sierpień 2013 08:57
Przypominamy, że do 09.08.2013 jest prowadzony nabór wniosków na konkurs I/7.4/A/13. Dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości 5% wartości z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów oraz 5% wartości z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców) wynosi 3 000 000,00 zł.

Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującymi do ww. konkursu dokumentacjami konkursowymi można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy Al. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu w Punkcie Informacyjnym – I piętro, pokój nr 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik Read more


Środa 31 Lipiec 2013

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.1/A/12 – procedura odwoławcza Drukuj Email
Środa, 31 Lipiec 2013 14:23
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12 – procedura  odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 4511/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12 – procedura  odwoławcza” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12 – procedura odwoławcza”, ponieważ wniosek uzyskał negatywną ocenę merytoryczną.
Read more


Wtorek 23 Lipiec 2013

Wyjaśnienie kryterium strategicznego w ramach konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13 Drukuj Email
Wtorek, 23 Lipiec 2013 08:56
Informujemy, że w zakładkach Najczęściej zadawane pytania/Priorytet VII oraz Konkursy 2013 zostało opublikowane wyjaśnienie zakresu kryterium strategicznego w ramach konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13
Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie co najmniej 2 osób niepełnosprawnych (z umiarkowanym i/lub znacznym stopniem niepełnosprawności) wśród personelu projektu"
- pobierz plik
Read more


Poniedziałek 22 Lipiec 2013

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na spotkanie informacyjne na temat Umowy Partnerstwa 2014-2020 Drukuj Email
Poniedziałek, 22 Lipiec 2013 13:30
W związku z intensywnymi pracami nad przygotowaniem dokumentów dotyczących wdrażania perspektywy finansowej na lata 2014-2020, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na spotkanie informacyjne na temat Umowy Partnerstwa 2014-2020, które odbędzie się 29 lipca we Wrocławiu. Read more

Konkurs na Najlepsze Partnerstwo Społeczne Drukuj Email
Poniedziałek, 22 Lipiec 2013 13:22
Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do udziału w  III edycji Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Społeczne organizowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro Projektowe w Polsce (UNDP) oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (Krajowy Ośrodek EFS).

Ideą Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Społeczne jest promocja partnerstw zaangażowanych w tworzenie trwałych i stabilnych przedsięwzięć społecznych

Czytaj więcej ...

Read more


Piątek 12 Lipiec 2013

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki Drukuj Email
Piątek, 12 Lipiec 2013 12:23
Informujemy, że od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (SzOP). Znowelizowany dokument został zatwierdzony przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego.
Read more


Czwartek 11 Lipiec 2013

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.1/A/12 – procedura odwoławcza Drukuj Email
Czwartek, 11 Lipiec 2013 12:15
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12 – procedura  odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 4408/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12 – procedura  odwoławcza w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12 – procedura odwoławcza, ponieważ wniosek uzyskał negatywną ocenę merytoryczną. Read more


Poniedziałek 08 Lipiec 2013

Nabór wniosków - konkurs I/7.4/A/13 Drukuj Email
Poniedziałek, 08 Lipiec 2013 10:07
Przypominamy, iż od 12.07.2013 do 09.08.2013 będzie prowadzony nabór wniosków na konkurs I/7.4/A/13. Dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości 5% wartości z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów oraz 5% wartości z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców) wynosi 3 000 000,00 zł.

Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującymi do ww. konkursu dokumentacjami konkursowymi można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy Al. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu w Punkcie Informacyjnym – I piętro, pokój nr 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik

Read more

Zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki Drukuj Email
Poniedziałek, 08 Lipiec 2013 09:51

1 lipca 2013 r. Pani Minister Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego podpisała zmienionej wersję (dziewiątą) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
Read more


Poniedziałek 01 Lipiec 2013

Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki Drukuj Email
Poniedziałek, 01 Lipiec 2013 09:10
W dniu 27 czerwca 2013 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nowelizacja wynika przede wszystkim z potrzeby doprecyzowania alternatywnych procedur wyboru projektów zgłoszonej przez instytucje, które zaangażowane będą w organizowanie konkursów pilotażowych oraz z konieczności zmiany procedury odwoławczej w związku z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. oraz z dnia 30 października 2012 r. 
Read more


Piątek 28 Czerwiec 2013

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia - Działanie 7.4 Drukuj Email
Piątek, 28 Czerwiec 2013 12:31
Informujemy, że w zakładce Wytyczne IP/IP2 opublikowany został dokument Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 7.4 PO KLRead more

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13 Drukuj Email
Piątek, 28 Czerwiec 2013 09:10
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr I/7.4/A/13 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik Read more

Podpisane umowy - Priorytet VI i IX Drukuj Email
Piątek, 28 Czerwiec 2013 08:58
Zestawienie umów zawartych w czerwcu 2013r. w ramach konkursu nr II/6.1.1/PN/12 - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w czerwcu 2013r. w ramach konkursu I/6.2/B/12, procedura odwoławcza - pobierz plik
Zestawienie członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w czerwcu 2013r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/12, procedura odwoławcza - pobierz plik
Zestawienie członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik Read more


Czwartek 13 Czerwiec 2013

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.1/A/12 – procedura odwoławcza Drukuj Email
Czwartek, 13 Czerwiec 2013 12:01
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12 – procedura  odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 4228/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12 – procedura  odwoławcza w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12 – procedura odwoławcza”, ponieważ wniosek uzyskał negatywną ocenę merytoryczną. Read more


Czwartek 06 Czerwiec 2013

Podpisane umowy - Priorytet VI i IX Drukuj Email
Czwartek, 06 Czerwiec 2013 09:49
Zestawienie umów zawartych w maju 2013r. w ramach konkursu nr I/6.1.1/A/12 - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w maju 2013r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/12 - pobierz plik
Zestawienie członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w maju 2013r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/12, procedura odwoławcza - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w maju 2013r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/12, procedura odwoławcza - pobierz plik
Zestawienie członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w maju 2013r. w ramach konkursu nr I/9.6.3/A/12 - pobierz plik
Zestawienie członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik Read more


Poniedziałek 03 Czerwiec 2013

Konsultacje zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki Drukuj Email
Poniedziałek, 03 Czerwiec 2013 11:40
Zapraszamy do konsultacji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki, które potrwają do 12 czerwca 2013 r.
Read more

Spotkanie informacyjne - Konkurs I/7.4/A/13 Drukuj Email
Poniedziałek, 03 Czerwiec 2013 11:10
Informujemy, że w dniu 04.07.2013 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje we Wrocławiu spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w konkursie nr I/7.4/A/13 planowanym do ogłoszenia w ramach „Niepełnosprawni na rynku pracy” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Informacja z dokładnym miejscem organizowanego spotkania zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Read more


Piątek 31 Maj 2013

Rozliczanie wniosków o płatność i zarządzanie finansami realizowanych projektów PO KL - Szkolenie ROEFS w Jeleniej Górze Drukuj Email
Piątek, 31 Maj 2013 08:45
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Rozliczanie wniosków o płatność i zarządzanie finansami realizowanych projektów PO KL” w dn. 24-25 czerwca 2013 r. w Jeleniej Górze.

Czytaj więcej...
Read more


Środa 29 Maj 2013

Beneficjenci/Projektodawcy – Zaproszenie do uczestnictwa w Targach Projektów, Wrocław, pl. Solny - 6 września 2013r. Drukuj Email
Środa, 29 Maj 2013 12:12
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza projektodawców (beneficjentów) do udziału w imprezie jaką jest kolejna edycja Targów Projektów realizowanych w ramach PO KL na placu Solnym we Wrocławiu.
Jako organizatorzy zapewnimy Państwu możliwość bezpłatnej prezentacji realizowanych projektów. Przewidzieliśmy dla Państwa możliwość prezentacji projektów:

- na płaszczyznach standów/plansz reklamowych (forma nie wymagająca osobistego uczestnictwa przedstawiciela projektodawcy), stanowiących pewnego rodzaju plenerową wystawę na wrocławskim placu Solnym dostępną dla ogółu mieszkańców w okresie od 6 do 8 września br. (piątek-niedziela). Na standach zostaną zamieszczone przesłane przez Państwa informacje, zdjęcia oraz elementy graficzne obrazujące efekty realizowanych przez Państwa projektów. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zapewni spójne opracowanie graficzne wszystkich standów uwzględniając przesłane przez Państwa materiały
Read more

Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Podmioty ekonomii społecznej wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania", Jelenia Góra - 24 maja 2013 r. Drukuj Email
Środa, 29 Maj 2013 11:42
W siedzibie jeleniogórskiego Urzędu Miejskiego, 24. maja odbyła się debata współorganizowana przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Read more

Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy...", Kłodzko - 17 maja 2013 r. Drukuj Email
Środa, 29 Maj 2013 11:41
Szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, różnorodne dotacje i pożyczki na otwarcie działalności gospodarczej oraz staże, to  niektóre wybrane formy aktywności realizowane dzięki unijnym pieniądzom. O działaniach Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach funkcjonowania, koordynacji i rozpropagowania realizowanych projektów, opowiadała podczas debaty informacyjno-promocyjnej Wicedyrektor Renata Granowska. Wspólnie z panią Dyrektor debatę otworzył Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń.
Read more

Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy...", Oleśnica - 8 maja 2013 r. Drukuj Email
Środa, 29 Maj 2013 11:40
Dla młodych wykształconych ludzi znalezienie pracy nie stanowi problemu. A gdy niepełnosprawność, lub wiek stają na drodze do szukania pracy w ogóle? Wówczas z pomocą przy starcie do zawodowego życia przychodzą Unijne Fundusze.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, 8. maja odbyła się debata poświęcona wsparciu osobom o utrudnionym dostępie do rynku pracy w aspekcie ofert finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Read more

Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Podmioty ekonomii społecznej wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania"- , Głogów - 26 kwietnia 2013 r. Drukuj Email
Środa, 29 Maj 2013 11:39
Ciekawe inicjatywy, wspierane finansowo ze środków unijnych poprawiają jakość życia. Są dzisiaj obecne w każdej przestrzeni. Rozmawiali o tym uczestnicy debaty informacyjno-promocyjnej, jaka odbyła się 26 kwietnia w głogowskim Starostwie.
Read more

Relacja z debat informacyjno - promocyjnych w Legnicy - 12 kwietnia oraz w Wałbrzychu - 19 kwietnia 2013 r. Drukuj Email
Środa, 29 Maj 2013 11:38
W dniach 12 oraz 19 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Legnicy oraz wałbrzyskim Ratuszu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował we współpracy odpowiednio ze Starostą Legnickim oraz Prezydentem Miasta Wałbrzycha dwie bliźniacze  debaty informacyjno-promocyjne pn. „Środki Unii Europejskiej narzędziem wypełniania luk kadrowych i kompetencyjnych dolnośląskich przedsiębiorstw”.
Read more

Zasady kontroli w projektach PO KL - Szkolenie ROEFS w Jeleniej Górze Drukuj Email
Środa, 29 Maj 2013 08:22
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Zasady kontroli w projektach PO KL” dnia 17 czerwca 2013 r.(poniedziałek) w Jeleniej Górze.

Czytaj więcej...
Read more


Poniedziałek 27 Maj 2013

KONKURS PLASTYCZNY na LOGO Ekonomii Społecznej Drukuj Email
Poniedziałek, 27 Maj 2013 13:51
Rada ds. Ekonomii Społecznej, działająca przy Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Konkursie Plastycznym na LOGO Ekonomii Społecznej.
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaków graficznych: logo lub logotypu dla Ekonomii Społecznej na Dolnym Śląsku - identyfikacji wizualnej, które zostaną wykorzystywane we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych, spełniające wytyczne Organizatora Konkursu.
Read more

Konsultacje nowej wersji dokumentu "Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki" Drukuj Email
Poniedziałek, 27 Maj 2013 13:34
Do 5 czerwca 2013 r. potrwają konsultacje projektu nowej wersji "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

Nowelizacja dokumentu wynika przede wszystkim z potrzeby doprecyzowania alternatywnych procedur wyboru projektów zgłoszonej przez instytucje, które zaangażowane będą w organizowanie konkursów pilotażowych oraz z konieczności zmiany procedury odwoławczej w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2011 r., sygn. P1/11.
Read more

Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2013 - Szkolenie ROEFS we Wrocławiu Drukuj Email
Poniedziałek, 27 Maj 2013 08:36
Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Read more


Piątek 24 Maj 2013

Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Podmioty ekonomii społecznej wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania", Jelenia Góra - 24 maja 2013 r. Drukuj Email
Piątek, 24 Maj 2013 11:57
W siedzibie jeleniogórskiego Urzędu Miejskiego, 24. maja odbyła się debata współorganizowana przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Read more


Czwartek 23 Maj 2013

Zaproszenie na Targi Projektów, 6 września 2013r. Drukuj Email
Czwartek, 23 Maj 2013 13:05
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza projektodawców (beneficjentów) do udziału w imprezie jaką jest kolejna edycja Targów Projektów realizowanych w ramach PO KL. Jest to wydarzenie, którego celem jest promocja i prezentacja osiągnięć regionu w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym roku Targi odbędą się 6 września 2013 r. na pl. Solnym we Wrocławiu.
Read more


Piątek 17 Maj 2013

Szkolenie ROEFS Wałbrzych Drukuj Email
Piątek, 17 Maj 2013 15:16
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Wałbrzychu zaprasza realizatorów oraz potencjalnych wnioskodawców projektów POKL do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach z następującej tematyki:
Read more

Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy...", Kłodzko - 17 maja 2013 r. Drukuj Email
Piątek, 17 Maj 2013 11:55
Szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, różnorodne dotacje i pożyczki na otwarcie działalności gospodarczej oraz staże, to  niektóre wybrane formy aktywności realizowane dzięki unijnym pieniądzom. O działaniach Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach funkcjonowania, koordynacji i rozpropagowania realizowanych projektów, opowiadała podczas debaty informacyjno-promocyjnej Wicedyrektor Renata Granowska. Wspólnie z panią Dyrektor debatę otworzył Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń.
Read more

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (generator off-line) Drukuj Email
Piątek, 17 Maj 2013 10:34
15 maja 2013 r.  została udostępniona wersja 8.6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line.
Read more


Czwartek 16 Maj 2013

Uchwała nr 4075/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2013 r. Drukuj Email
Czwartek, 16 Maj 2013 13:18
Uchwała nr 4075/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2013 r.
Read more


Środa 15 Maj 2013

DEBATA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA "Podmioty ekonomii społecznej wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania"- , Jelenia Góra - 24 maja 2013 r. Drukuj Email
Środa, 15 Maj 2013 10:37
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Prezydent Miasta Jeleniej Góry zapraszają  w dniu 24 maja br. na debatę informacyjno-promocyjną pn. „Podmioty Ekonomii Społecznej (Spółdzielnie Socjalne, KIS, CIS, Fundacje, Stowarzyszenia ) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oferta, dobre praktyki, szanse, animacja”.

Debata zostanie zorganizowana w budynku Urzędu Miasta w Jeleniej Górze przy pl. Ratuszowym 58 (sala nr 15) w godzinach 10:00-12:00

Agenda  - pobierz plik
Read more

Konkurs „Regaty Rozwoju: liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013” oraz interpretacja zapisów regulaminu konkursu Drukuj Email
Środa, 15 Maj 2013 10:02
Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich informuje, że termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs "Regaty Rozwoju: liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013", przeznaczonego dla dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej  EFS został przedłużony do 17 maja 2013 roku.

Więcej... Read more


Piątek 10 Maj 2013

Prezentacje ze spotkań dla OPS i PCPR Drukuj Email
Piątek, 10 Maj 2013 11:44
Prezentacje oraz materiały ze spotkań informacyjno-szkoleniowych dla OPS/PCPR, które odbyły się w dniach 18 kwietnia i 9 maja 2013 r. - pobierz plik Read more


Środa 08 Maj 2013

Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy...", Oleśnica - 8 maja 2013 r. Drukuj Email
Środa, 08 Maj 2013 11:44
Dla młodych wykształconych ludzi znalezienie pracy nie stanowi problemu. A gdy niepełnosprawność, lub wiek stają na drodze do szukania pracy w ogóle? Wówczas z pomocą przy starcie do zawodowego życia przychodzą Unijne Fundusze.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, 8. maja odbyła się debata poświęcona wsparciu osobom o utrudnionym dostępie do rynku pracy w aspekcie ofert finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Read more

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - Szkolenie ROEFS we Wrocławiu Drukuj Email
Środa, 08 Maj 2013 09:47
Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.

Czytaj więcej... Read more

Zmieniony Plan działania dla Priorytetu VII oraz Priorytetu IX PO KL oraz aktualizacja harmonogramu konkursów Drukuj Email
Środa, 08 Maj 2013 09:22
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 3993/IV/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, przyjął do realizacji zmienione Plany działania na rok 2013 dla Priorytetu VII oraz Priorytetu IX w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.
Read more


Wtorek 07 Maj 2013

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - Szkolenie ROEFS w Jeleniej Górze Drukuj Email
Wtorek, 07 Maj 2013 07:44
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL”, które odbędzie się dnia 14 maja 2013 r. (wtorek) w Jeleniej Górze.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: bolesławieckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego oraz m. Jelenia Góra.

Czytaj więcej ...

Read more


Czwartek 02 Maj 2013

Podpisane umowy - Priorytet IX Drukuj Email
Czwartek, 02 Maj 2013 13:49
Zestawienie umów zawartych w kwietniu w ramach konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12 – procedura odwoławcza - pobierz plik Read more

Nabór wniosków - konkurs I/9.6.2/A/13 Drukuj Email
Czwartek, 02 Maj 2013 08:21
Przypominamy, że do 13 maja 2013 r. jest prowadzony nabór wniosków na konkurs I/9.6.2/A/13. Dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości 5% wartości z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów oraz 5% wartości z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców) wynosi 16 500 000,00 zł.

Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującymi do ww. konkursu dokumentacjami konkursowymi można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy Al. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu w Punkcie Informacyjnym – I piętro, pokój nr 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik Read more


Wtorek 30 Kwiecień 2013

Podpisane umowy - Priorytet VII Drukuj Email
Wtorek, 30 Kwiecień 2013 15:08
Zestawienie umów zawartych w kwietniu w ramach konkursu nr II/7.2.1/B/12, procedura odwoławcza - pobierz plik

Zestawienie członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik


Read more

Ponadnarodowe Forum Partnerskie w Belgii - zaproszenie Drukuj Email
Wtorek, 30 Kwiecień 2013 13:59
Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego we Flandrii, w dniach 21-22 maja br. w Brukseli organizuje Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Forum stanowi kontynuację cyklu działań wspierających poszukiwanie partnerów do projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL/EFS, organizowanych dotychczas przez KIW.
Czytaj więcej...

Read more


Poniedziałek 29 Kwiecień 2013

DEBATA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA "Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy...", Oleśnica - 8 maja 2013 r. Drukuj Email
Poniedziałek, 29 Kwiecień 2013 09:36
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Starosta Powiatu Oleśnickiego zapraszają  w dniu 8 maja br. na debatę informacyjno-promocyjną pn. „Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i  50+  w aspekcie ofert finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Debata zostanie zorganizowana w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
przy ul. Słowackiego 10 (sala konferencyjna nr 211, I piętro), w godzinach 10:00-12:00

Agenda  - pobierz plik

Read more

DEBATA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA "Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy...", Kłodzko - 17 maja 2013 r. Drukuj Email
Poniedziałek, 29 Kwiecień 2013 09:35
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Starosta Powiatu Kłodzkiego zapraszają  w dniu 17 maja br. na debatę informacyjno-promocyjną pn. „Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy w aspekcie ofert finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Debata zostanie zorganizowana w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 (sala 109), w godzinach 10:00-12:00

Agenda  - pobierz plik
Read more


Piątek 26 Kwiecień 2013

Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Podmioty ekonomii społecznej wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania"- , Głogów - 26 kwietnia 2013 r. Drukuj Email
Piątek, 26 Kwiecień 2013 11:54
Ciekawe inicjatywy, wspierane finansowo ze środków unijnych poprawiają jakość życia. Są dzisiaj obecne w każdej przestrzeni. Rozmawiali o tym uczestnicy debaty informacyjno-promocyjnej, jaka odbyła się 26 kwietnia w głogowskim Starostwie.
Read more

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki Drukuj Email
Piątek, 26 Kwiecień 2013 09:01
Od 24 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Znowelizowany dokument został zatwierdzony przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego. Dokument wraz z opisem wprowadzonych zmian dostępny jest w podzakładce Dokumenty/Ogólne (programowe) Read more


Środa 24 Kwiecień 2013

Informacja dotycząca Poddziałania 9.6.2 Drukuj Email
Środa, 24 Kwiecień 2013 12:59
Informacja dotycząca realizacji projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych,  Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, rozliczanych za pomocą stawek jednostkowych - pobierz plik. Pismo stanowiące odpowiedź na interpelację posła na Sejm RP prof.  Mariusza Oriona Jędryska z dnia 2 marca 2013 r. - pobierz plik Read more


Wtorek 23 Kwiecień 2013

Regionalny Ośrodek EFS we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenie Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL Drukuj Email
Wtorek, 23 Kwiecień 2013 12:22
Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.
Read more

Pytania i odpowiedzi - publikacja DWUP Drukuj Email
Wtorek, 23 Kwiecień 2013 10:58
Informujemy, że w zakładce Publikacje i prezentacje zamieszczona została publikacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku w pytaniach i odpowiedziach Read more


Poniedziałek 22 Kwiecień 2013

SZKOLENIE ROEFS Drukuj Email
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2013 13:09
Regionalny Ośrodek EFS we Wrocławiu zaprasza na szkolenie "Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2013"

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.
Read more


Piątek 19 Kwiecień 2013

Relacja z debat informacyjno - promocyjnych w Legnicy - 12 kwietnia oraz w Wałbrzychu - 19 kwietnia 2013 r. Drukuj Email
Piątek, 19 Kwiecień 2013 12:53
W dniach 12 oraz 19 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Legnicy oraz wałbrzyskim Ratuszu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował we współpracy odpowiednio ze Starostą Legnickim oraz Prezydentem Miasta Wałbrzycha dwie bliźniacze  debaty informacyjno-promocyjne pn. „Środki Unii Europejskiej narzędziem wypełniania luk kadrowych i kompetencyjnych dolnośląskich przedsiębiorstw”.
Read more


Czwartek 18 Kwiecień 2013

Spotkanie informacyjne dla OPS-ów, PCPR-ów i DOPS - Legnica 9 maja 2013r. Drukuj Email
Czwartek, 18 Kwiecień 2013 10:19
Szanowni Państwo,

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza przedstawicieli OPS-ów, PCPR-ów oraz DOPS (uwzględnionych na liście Legnica - pobierz plik) na spotkanie informacyjne pt. Zmiany w zakresie rozliczania wniosków o płatność przez Beneficjentów Systemowych w ramach Działania 7.1 POKL. 9 maja 2013 r. w Legnicy w godz. 9.30-14.00
Read more

DEBATA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA "Podmioty ekonomii społecznej wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania"- , Głogów - 26 kwietnia 2013 r. Drukuj Email
Czwartek, 18 Kwiecień 2013 09:20
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Starosta Powiatu Głogowskiego zapraszają  w dniu 26 kwietnia br. na debatę informacyjno-promocyjną pn. „Podmioty Ekonomii Społecznej (Spółdzielnie Socjalne, KIS, CIS, Fundacje, Stowarzyszenia ) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oferta, dobre praktyki, szanse, animacja”.

Debata zostanie zorganizowana w budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie
przy ul. Sikorskiego 21 (sala 225) w godzinach 10:00-12:00

Agenda  - pobierz plik
Read more


Środa 17 Kwiecień 2013

Podpisane umowy - Priorytet VII Drukuj Email
Środa, 17 Kwiecień 2013 14:28
Zestawienie umów zawartych w kwietniu 2013r. w ramach konkursu nr II/7.2.1/B/12 - pobierz plik
Zestawienie członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w kwietniu w ramach konkursu nr I/7.2.1/A/12, procedura odwoławcza - pobierz plik

Read more

Zaproszenie do wzięcia udziału w Ponadnarodowym Forum Partnerskim na Litwie Drukuj Email
Środa, 17 Kwiecień 2013 10:49
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Partner KIW, Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Republiki Litwy, w dniu 7 maja br. organizuje w Wilnie Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Forum stanowi kontynuację cyklu działań wspierających poszukiwanie partnerów do projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL/EFS, organizowanych dotychczas przez KIW.. Przypominamy, że głównym założeniem forum jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedstawicieli różnych krajów w celu stworzenia efektywnych partnerstw ponadnarodowych i w konsekwencji wspólnej realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu, oprócz instytucji litewskich i polskich, planują wziąć udział projektodawcy z innych krajów. Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych łącznie około 20-30 instytucji. 
Read more


Wtorek 16 Kwiecień 2013

Zaktualizowany Poradnik dla projektodawców - Konkurs nr I/9.6.2/A/13 Drukuj Email
Wtorek, 16 Kwiecień 2013 14:17
Informujemy, że Poradnik dla projektodawców - Konkurs nr I/9.6.2/A/13 został zaktualizowany o pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiotowego konkursu. Zaktualizowany Poradnik dostępny jest w podzakładce Konkursy 2013 oraz tutaj Read more


Poniedziałek 15 Kwiecień 2013

Spotkanie informacyjne dla OPS-ów, PCPR-ów i DOPS - Wrocław - 18 kwietnia br. Drukuj Email
Poniedziałek, 15 Kwiecień 2013 14:12
Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że spotkanie informacyjne dla OPS-ów, PCPR-ów oraz DOPS pt. Zmiany w zakresie rozliczania wniosków o płatność przez Beneficjentów Systemowych w ramach Działania 7.1 POKL zostanie zorganizowane 18 kwietnia br (czwartek) w Hotelu DIAMENT przy ul. Muchoborskiej 10 we Wrocławiu w godz. 9.30-14.00
Read more


Czwartek 11 Kwiecień 2013

Poradnik dla projektodawców - Konkurs nr I/9.6.2/A/13 Drukuj Email
Czwartek, 11 Kwiecień 2013 11:57
Informujemy, że w podzakładce Konkursy 2013, został opublikowany Poradnik dla projektodawców aplikujących o środki w ramach ogłoszonego konkursu nr I/9.6.2/A/13. Celem poradnika jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania wniosku na konkurs oraz wskazanie w formie hiperłącza dostępu do dokumentów i opracowań uzupełniających wiedzę zawartą w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Dokumentacji konkursowej. Poradnik będzie uzupełniany o ewentualne komunikaty i wyjaśnienia IP2/IP/IZ PO KL oraz odpowiedzi na napływające pytania związane z konkursem. Read more


Wtorek 09 Kwiecień 2013

Spotkanie informacyjne dla OPS-ów, PCPR-ów i DOPS Drukuj Email
Wtorek, 09 Kwiecień 2013 10:33
Szanowni Państwo,
Dolnoślaski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza przedstawicieli OPS-ów, PCPR-ów oraz DOPS (uwzględnionych na liście Wrocław - pobierz plik) na spotkanie informacyjne pt. Zmiany w zakresie rozliczania wniosków o płatność przez Beneficjentów Systemowych w ramach Działania 7.1 POKL. 18 kwietnia 2013 r. we Wrocławiu w godz. 9.30-14.00
Read more


Poniedziałek 08 Kwiecień 2013

DEBATA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA, Wałbrzych - 19 kwietnia 2013 r. Drukuj Email
Poniedziałek, 08 Kwiecień 2013 09:07
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Prezydent Miasta Wałbrzycha zapraszają  w dniu 19 kwietnia br. na debatę informacyjno-promocyjną pn. „Środki Unii Europejskiej narzędziem wypełniania luk kadrowych i kompetencyjnych dolnośląskich przedsiębiorstw”.

Debata zostanie zorganizowana w wałbrzyskim Ratuszu (sala 26) w godzinach 10:00-12:00.

Agenda  - pobierz plik

Read more


Piątek 05 Kwiecień 2013

RO EFS WROCŁAW ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE "WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW DO KONKURSÓW W RAMACH PO KL W KONTEKŚCIE ZMIAN W DOKUMENTACH W ROKU 2013"- Poddziałanie 9.5 i 9.6.2 . Drukuj Email
Piątek, 05 Kwiecień 2013 14:51
Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.
W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:
1) z obszaru powiatów: oleśnickiego, wrocławskiego, strzelińskiego, średzkiego
2) podmioty, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia RO EFS
3)przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Opis szkolenia:
Szkolenie dla osób reprezentujących instytucje ubiegające się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.5 i 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie będzie poświęcone Wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane ze zmianami, jakie na przełomie roku 2012/2013 pojawiły się w szeregu ważnych dokumentów odnoszących się do konstruowania wniosków: Instrukcji, Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, Systemie Realizacji POKL.
Read more

Podpisane umowy - Priorytet VI Drukuj Email
Piątek, 05 Kwiecień 2013 13:36
Zestawienie umów zawartych w marcu 2013r. w ramach konkursu nr I/6.2/B/12, procedura odwoławcza - pobierz plik Read more

Nabór wniosków - konkurs I/9.6.2/A/13 Drukuj Email
Piątek, 05 Kwiecień 2013 08:17
Przypominamy, iż od od 11 kwietnia 2013 r. do 13 maja 2013 r. będzie prowadzony nabór wniosków na konkurs I/9.6.2/A/13. Dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości 5% wartości z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów oraz 5% wartości z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców) wynosi 16 500 000,00 zł.

Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującymi do ww. konkursu dokumentacjami konkursowymi można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy Al. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu w Punkcie Informacyjnym – I piętro, pokój nr 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik
Read more


Czwartek 04 Kwiecień 2013

Spotkanie informacyjne - Poddziałanie 9.6.2 - Konkurs I/9.6.2/A/13 Drukuj Email
Czwartek, 04 Kwiecień 2013 10:38
W dniu 04.04.2013 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował we Wrocławiu spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w konkursie nr I/9.6.2/A/13 ogłoszonycm przez DWUP w ramach Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” komponentu regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Read more

Lista przedsiębiorstw, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia, doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL. Drukuj Email
Czwartek, 04 Kwiecień 2013 08:17
W związku z zastosowaniem w ramach konkursu I/8.1.1/A/12 kryterium strategicznego: „grupę docelową projektu stanowi wyłącznie przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa, nie korzystające dotąd z pomocy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach formy wsparcia, o którą obecnie się ubiega: szkoleń lub doradztwa objętych zasadami pomocy publicznej” oraz z uwagi na prośby Beneficjentów związane z koniecznością zidentyfikowania przedsiębiorstw, które nie korzystały z ww. wsparcia, załączamy listę przedsiębiorstw, których pracownicy korzystali z ww. wsparcia w ramach Działania 8.1. POKL

Zestawienie podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL (stan na 31.03.2013) - pobierz plik Read more


Wtorek 02 Kwiecień 2013

Spotkanie informacyjne Konkurs nr I/9.6.2/A/13 - informacja dla osób/instytucji, które zgłosiły się na spotkanie. Drukuj Email
Wtorek, 02 Kwiecień 2013 09:10
Informujemy, że spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ogłoszonego konkursu nr I/9.6.2/A/13 zostanie przeprowadzone
dnia 4 kwietnia br., w godz. 10.00 - 14.00 (rejestracja od godz. 9.30),
Hotel Diament przy ul. Muchoborskiej 10, we Wrocławiu.
Rekrutacja na ww. spotkanie jest już zakończona.  Read more

DEBATA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA, Legnica - 12 kwietnia 2013 r. Drukuj Email
Wtorek, 02 Kwiecień 2013 09:08
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Starosta Powiatu Legnickiego zapraszają  w dniu 12 kwietnia br. na debatę informacyjno-promocyjną pn. „Środki Unii Europejskiej narzędziem wypełniania luk kadrowych i kompetencyjnych dolnośląskich przedsiębiorstw”.

Debata zostanie zorganizowana w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy (sala 336) w godzinach 10:00-12:00.

Agenda – pobierz plik
Read more

Podpisane umowy - Priorytet VIII Drukuj Email
Wtorek, 02 Kwiecień 2013 09:06
Zestawienie umów zawartych w grudniu 2012r. w ramach konkursu I/8.1.1/A/12 - pobierz plik Read more


Piątek 29 Marzec 2013

Podpisane umowy - Priorytet VII Drukuj Email
Piątek, 29 Marzec 2013 12:57
Zestawienie umów zawartych w marcu 2013r. w ramach konkursu nr I/7.2.1/A/12, procedura odwoławcza - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w marcu 2013r. w ramach konkursu nr I/7.2.1/A/12, procedura odwoławcza - pobierz plik

Zestawienie członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w marcu 2013r. w ramach konkursu nr I/7.4/A/12, procedura odwoławcza - pobierz plik
 
Zestawienie członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w marcu 2013r. w ramach konkursu nr  II/7.4/PN/12 - pobierz plik

Zestawienie członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik
Read more


Czwartek 28 Marzec 2013

Wesołych Świąt Drukuj Email
Czwartek, 28 Marzec 2013 13:51


Pogody ducha, zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzy
dyrekcja i pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Read more


Wtorek 26 Marzec 2013

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/13 Drukuj Email
Wtorek, 26 Marzec 2013 07:17
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/13 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik Read more


Piątek 22 Marzec 2013

Wznowiona rekrutacja na spotkanie informacyjne - Konkurs I/9.6.2/A/13 Drukuj Email
Piątek, 22 Marzec 2013 10:20
Informujemy, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wznowił rekrutację na spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w konkursie nr I/9.6.2/A/13 planowanym do ogłoszenia w ramach Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” komponentu regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkanie odbędzie się w dniu 04.04.2013 r.  we Wrocławiu

Możliwość zgłoszenia dotyczy wyłącznie osób, które do tej pory nie przesłały formularza zgłoszeniowego na spotkanie.
Read more


Czwartek 21 Marzec 2013

Belgijski projektodawca poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy Drukuj Email
Czwartek, 21 Marzec 2013 10:05
Projekt flandryjskiej organizacji XENARJO ma na celu opracowanie specjalnego modelu szkoleniowego, który może być efektywnie używany przez działy HR przedsiębiorstw dla swoich pracowników 50+, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie z powodu reorganizacji lub innych przyczyn. Projekt pt. “Time4YourTalent: Talent quest for 50+ in enterprises with difficulties" skierowany jest do osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, w szczególności do grupy 50+.
Read more


Środa 20 Marzec 2013

Dokumenty - Poddziałanie 6.1.3 (PUP) Drukuj Email
Środa, 20 Marzec 2013 14:03
Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania aneksów do umów ramowych na 2013 rok. - projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy - pobierz plik Read more


Poniedziałek 18 Marzec 2013

Pytania i odpowiedzi - OPS i PCPR Drukuj Email
Poniedziałek, 18 Marzec 2013 14:33
Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych dla OPS i PCPR - pobierz plik Read more

Belgijski projektodawca Uhasselt-CTL poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy Drukuj Email
Poniedziałek, 18 Marzec 2013 09:29
Projekt instytutu badawczego belgijskiej uczelni Uhasselt-CTL ma na celu przygotowanie modułu szkolenia e-learningowego w języku angielskim jako języku docelowym dla studentów biorących udział w europejskich wymianach międzyuczelnianych (jak np. w ramach programu Erasmus).
Read more


Piątek 15 Marzec 2013

Partner do projektu poszukiwany - Flandria Drukuj Email
Piątek, 15 Marzec 2013 16:18
Projekt flandryjskiej Agencji ds. Szkoleń i Edukacji Przedsiębiorców ma na celu benchmarking najlepszych praktyk w rozruchu i systemie wsparcia przedsiębiorstw zakładanych przez migrantów/imigrantów w krajach UE w celu opracowania modelu szkolnictwa zawodowego trenerów i ludzi ze społeczności, którzy działają jako nieformalni doradcy; w ten sposób mogliby działać jako certyfikowani trenerzy dedykowani start-up’om w swojej społeczności (mniejszości) etnicznej. W ten sposób mogą oni działać jako łącznik między tymi mniejszościami a urzędami. Głównym celem projektu będzie również stworzenie platformy dla migrantów i ściślejsze powiązanie między szkolnictwem zawodowym i imigrantami.
Read more


Czwartek 14 Marzec 2013

Projekty systemowe PUP Drukuj Email
Czwartek, 14 Marzec 2013 09:27
W związku z licznymi zapytaniami ze strony Powiatowych Urzędów Pracy dotyczącymi spełnienia kryterium dostępu nr 3, wskazanego w Planie działania dla konkursu 6.1.3, poniżej zamieszczamy pismo stanowiące odpowiedź na zapytanie w tej sprawie skierowane do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu - pobierz plik Read more


Poniedziałek 11 Marzec 2013

Spotkanie informacyjne - Poddziałanie 9.6.2 - Konkurs I/9.6.2/A/13 Drukuj Email
Poniedziałek, 11 Marzec 2013 06:19
Informujemy, że w dniu 04.04.2013 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje we Wrocławiu spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w konkursie nr I/9.6.2/A/13 planowanym do ogłoszenia w ramach Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” komponentu regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Read more


Czwartek 07 Marzec 2013

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/7.2.1/B/12 – procedura odwoławcza Drukuj Email
Czwartek, 07 Marzec 2013 11:27
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12 po procedurze odwoławczej zatwierdzonej Uchwałą nr 3659/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt pozytywny znajdujący się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.2/A/12 po procedurze odwoławczej został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania.

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr II/7.2.1/B/12 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2012 wynosi 25 000 000,00 PLN (w tym minimum  11% stanowi wkład własny jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego), tym samym kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi nie więcej niż: 22 250 000,00 PLN. Planowana alokacja została podzielona na 82 odrębne pule, uwzględniając m.in. nieaktywność danej gminy w projekcie systemowym w ramach Podziałania 7.1.1 PO KL.
Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 607 601,90 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie 536 901,90 PLN. Read more

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/7.2.1/B/12 – procedura odwoławcza Drukuj Email
Czwartek, 07 Marzec 2013 11:15
Lista rankingowa wniosku o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego II/7.2.1/B/12 po procedurze odwoławczej zatwierdzonej Uchwałą nr 3658/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego II/7.2.1/B/12 po procedurze odwoławczej  w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12 po procedurze odwoławczej”, z powodu nieuzyskania wymaganego minimum 60% w punktach składowych oraz minimum 60 punktów. Read more


Środa 06 Marzec 2013

Nowa wersja 6.4.2 Generatora Wniosków Płatniczych Drukuj Email
Środa, 06 Marzec 2013 12:51
Informujemy, że 28 lutego 2013 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 6.4.2. W ramach wersji poprawiono m.in.:

- problem występujący w części Harmonogram, który powodował przenoszenie się do wydruku wniosku pola sumy kwot harmonogramu,  
- problem z błędnym przenoszeniem danych wskaźników postępu rzeczowego zapisanych w GWP 5.3.2 do nowej wersji generatora.
Dla wniosków o płatność składanych do dnia 18 marca 2013 r. istnieje możliwość skorzystania jeszcze z generatora w wersji 5.3.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem nowej wersji GWP.
Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

Przejdź do strony z Generatorem Wniosków Płatniczych Read more


Wtorek 05 Marzec 2013

Dokumenty - Poddziałanie 7.1.1(OPS) i 7.1.2 (PCPR) Drukuj Email
Wtorek, 05 Marzec 2013 10:02
Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy ramowej o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.1.1(OPS), 7.1.2 (PCPR) PO KL w 2013 r. - pobierz plik Read more


Piątek 01 Marzec 2013

Podpisane umowy - Priorytet VII Drukuj Email
Piątek, 01 Marzec 2013 11:32
Zestawienie umów zawartych w lutym 2013r. w ramach konkursu nr I/7.2.1/A/12 - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w lutym 2013r. w ramach konkursu nr I/7.4/A/12 - pobierz plik
Read more

Podpisane umowy - Priorytet VIII Drukuj Email
Piątek, 01 Marzec 2013 11:19
Zestawienie umów zawartych w lutym 2013r. w ramach konkursu nr I/8.1.1/A/12:
- procedura odwoławcza z dnia 12.02.2013 r.- pobierz plik
Lista członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik

- procedura odwoławcza z dnia 06.11.2012 r.- pobierz plik
Lista członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik

- procedura odwoławcza z dnia 13.11.2012 r.- pobierz plik
Lista członków KOP oceniających ww.wnioski - pobierz plik Read more

Podpisane umowy - Priorytet IX Drukuj Email
Piątek, 01 Marzec 2013 09:36
Zestawienie umów zawartych w lutym 2013r. w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/12 - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w lutym 2013r. w ramach konkursu nr I/9.6.3/A/12 - pobierz plik Read more


Czwartek 28 Luty 2013

1 marca 2013 (piątek) - Punkt Informacyjny ds. PO KL czynny w godz. 7.30-15.00 Drukuj Email
Czwartek, 28 Luty 2013 14:20
Informujemy, że  w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w budynku Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy al. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu, w dniu 1 marca 2013r.(piątek), Punkt Informacyjny ds. PO KL będzie otwarty w godz. 7.30-15.00.

Read more